Ambities verduurzaming sport

De Routekaart Verduurzaming Sport is opgesteld naar aanleiding van het Klimaatakkoord en het Sportakkoord. In de Routekaart Verduurzaming Sport zijn verschillende afspraken vastgelegd. De routekaart is in januari 2020 ondertekend. NOC*NSF heeft zich, namens de sportbonden en sportverenigingen, ook aan deze Routekaart gecommitteerd.

In heel Nederland gaan we met 10.000 sportaccommodaties (die door 22.000 sportverenigingen en sportondernemers gebruikt worden en die samen maar liefst zo’n 5,7 miljoen vierkante meter beslaan) aan de slag met de volgende ambities:

Waar staan we nu?

Met de afspraken die zijn gemaakt in de routekaart is ook afgesproken om na twee jaar een herijking te doen. In de Herijking Routekaart Verduurzaming Sport 2022 wordt de periode van 2019-2021 geëvalueerd. Wat is er sinds 2019 gebeurd? Hoe staat het ervoor met onze ambities? En hoe gaan we verder?

Herijking 2022

Begeleiding 

  • Sportstroom: als official supllier van de Atletiekunie helpt SportStroom een handje mee bij het begeleiden van clubs tijdens het verduurzamen van atletiekaccommodaties. SportStroom heeft als doel alle sportverenigingen te helpen bij die ene droom: energieneutraal worden. Bekijk de mogelijkheden die SportStroom biedt.
  • Sport NL Groen: Wil jij jouw sportaccommodatie volledig verduurzamen? Alle groene producten, subsidies, leningen en energie regel je zelf online via Sport NL Groen.
    Vanuit de Rijksoverheid komt er voor de komende drie jaren (start nov 2021) extra budget beschikbaar voor het ontzorgen van sportaanbieders bij het verduurzamen van de sportaccommodatie. Er is in totaal 14 miljoen euro vrijgemaakt voor gratis begeleiding van sportaanbieders door energiecoaches. Deze (deels offline) begeleiding is geïntegreerd in Sport NL Groen. Vraag ook een gratis begeleidingstraject aan als je hulp nodig hebt van een energiecoach (SportStroom kan daarbij helpen).

Circulariteit

Verduurzaming is meer dan alleen de energietransitie. Een belangrijk onderdeel hiervan is bijvoorbeeld de recycling van sportvelden, maar dat is niet het enige.

Als we steeds nieuwe producten aanschaffen, gebruiken en weggooien, heeft dat negatieve gevolgen voor de aarde. Daarom willen we verantwoord omgaan met het materiaal dat we in de sport gebruiken, van accommodaties tot sportvelden, van pylonen tot kantinestoelen. Het begrip circulariteit kent vele definities en kan op vele manieren geïnterpreteerd worden. Maar de gemene delers zijn de volgende uitgangspunten:

  • Producten kunnen na gebruik gedemonteerd en hergebruikt worden
  • Producten van nu zijn grondstoffen voor later
  • Uiteindelijke doel is een wereld zonder afval en hiermee een kleinere CO2 voetafdruk

Platform duurzame sportsector

Het platform duurzame sportsector is hét startpunt voor het verduurzamen van sportaccommodaties: je vindt hier alle relevante en praktische informatie voor gemeenten, verenigingen en ondernemers (waaronder subsidies en organisatorische vraagstukken).