Zonnepanelen

Zelf zonnestroom opwekken kan leiden tot een flinke kostenbesparing en je draagt een steentje bij aan verduurzaming. Denk goed na over de volgende punten voordat je tot aanschaf overgaat:

Kleinverbruik of grootverbruik aansluiting?

Dit is direct het belangrijkste aandachtspunt: hoe zwaar is je aansluiting? Tot 3*80A. ben je kleinverbruiker, is je aansluiting groter dan ben je grootverbruiker. Dit vind je terug op je energienota. Krijg je maandelijks een aparte nota van de netbeheerder? Dan ben je sowieso grootverbruiker.

Bij kleinverbruik mag je salderen: voor dezelfde prijs terugleveren aan het stroomnet (inclusief belastingen!) als dat je stroom inkoopt bij je leverancier.

Bij grootverbruik ben je voor de wet een producent en mag je niet salderen: je moet zelf een contract met een energieleverancier sluiten over de prijs van de terug te leveren stroom. Dit levert alleen het kale leveringstarief op, 3 à 4 cent, zonder belastingen.

Daarmee krijg je nooit een sluitende businesscase, maar is de aanvullende subsidie SDE++ nodig. Die verstrekt je 15 jaar lang een aanvullende vergoeding voor opgewekte zonnestroom.

Kan het stroomnet mijn teruglevering aan?

Deze vraag speelt alleen als je grootverbruiker bent. Controleer bij de netbeheerder of er voldoende capaciteit op het stroomnet beschikbaar is om je teruggeleverde stroom te verwerken. Een netbeheerder mag wegens congestie je teruglevering weigeren.

Hoeveel panelen in relatie tot mijn eigen verbruik?

Bij kleinverbruik is de enige juiste volgorde: eerst besparen, dan opwekken. Er is een direct relatie tussen eigen verbruik en de hoeveelheid op te wekken zonnestroom.

Bij grootverbruik is die relatie er niet: met de SDE++ op zak krijgt u 15 jaar lang gegarandeerd een vaste prijs per kWh. en wek je zoveel mogelijk zelf op, helemaal los van het eigen verbruik.

Hoe lang is de salderingsregeling er nog?

Vanaf 2023 wordt de salderingsregeling langzaam afgebouwd met 9% per jaar, dus per 2031 is saldering van de baan. Onder invloed van de BOSA-subsidie zal je terugverdientijd ruimschoots binnen deze periode vallen en heb je ook na de salderingsregeling nog jarenlang profijt van gratis zonnestroom!

Subsidies op zonnepanelen

Anders dan bij een consument, kunnen atletiekverenigingen geen btw terugvragen over de investering in zonnepanelen. Met de BOSA-regeling krijg je 30% subsidie over de totale investering inclusief btw. De SDE++ mag met BOSA gecombineerd worden. Als jouw vereniging over een grootverbruikaansluiting beschikt en beide subsidies weet te verkrijgen, help je je vereniging financieel enorm.Beide subsidies mogen ook met lokale regelingen gecombineerd worden.

Schaduwwerking

Ligt het dak deels in de schaduw? Dan is de toepassing van micro-omvormers of optimizers aan te raden: deze optimaliseren de opbrengst van elk individueel paneel

Kwaliteit panelen en omvormers

Er zijn heel veel goede panelen, maar ook veel slechte. Voor omvormers geldt hetzelfde. Oriënteer je hierop goed, er zijn goede vergelijkingssites te vinden. Degelijke merken omvormers zijn: Goodwe, Solaredge en SMA.

Kies voor een installateur met Zonnekeur

Zonnekeur is het Nederlandse keurmerk voor zonne-energie. Het geeft je houvast bij het zoeken naar betrouwbare producten en installateurs. Aangesloten installateurs zijn up to date geschoold, leveren aantoonbare kwaliteit producten en werk en bieden goede garanties.

Verzeker je zonnepanelen

Er is veel te doen om het brandgevaar bij zonnepanelen. Het Verbond van Verzekeraars heeft een voorbeeld Zonnepanelenclausule opgesteld die veel verzekeraars overnemen. Deze clausule beschrijft aan welke eisen je installatie moet voldoen om geaccepteerd te worden door de verzekering.

Praktijkvoorbeeld AV PAC - Rotterdam

In zes maanden tijd realiseerde de oudste atletiekvereniging van Nederland de installatie van 164 zonnepanelen op het dak van het clubhuis. Op jaarbasis goed voor de productie van 43.500 KWh aan schone energie. PAC kreeg 30% BOSA-subsidie en deed daarnaast succesvol een beroep op een provinciale regeling en een gemeentelijke regeling. De besparing per jaar? Maar liefst € 8.000,-!

SportStroom

Onze partner SportStroom installeerde de zonnepanelen bij PAC en vroeg de subsidies aan. Zij kunnen je alles vertellen over zonnepanelen voor jouw vereniging en denken graag mee. Neem contact op via de website van SportStroom.