Financiering en subsidie

Een sportaccommodatie bouwen, maar ook onderhouden kost geld. Daarom hebben we op deze pagina de meest bekende subsidie- en financieringsmogelijkheden onder elkaar gezet om jou en je club op weg te helpen bij het financieel mogelijk maken van jullie plannen rondom de accommodatie. Of het nu gaat om nieuwbouw, verbouw of verduurzaming.

Vaak zijn er op lokaal of provinciaal niveau ook nog mogelijkheden, neem dus vooral nog contact op met je gemeente of provincie over wat de mogelijkheden zijn.

De volgende financiering- en subsidiemogelijkheden worden hieronder besproken:

Subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)


Per 1 januari 2019 is de EDS subsidie vervangen door de BOSA subsidie. Deze regeling is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord dat een deelakkoord over duurzame sportaccommodaties bevat. Via deze subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (BOSA) kunnen amateursportorganisaties dus subsidie aanvragen voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties. Hierbij kan gedacht worden aan duurzaamheidsaanpassingen, maar dus ook aan het onderhoud van de accommodatie. Daarnaast kan ook subsidie worden aangevraagd voor de aanschaf van sportmaterialen.

In 2024 is € 79 miljoen beschikbaar welke wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Wat is wel en niet subsidiabel?

In dit overzicht ziet u welke kosten in aanmerking komen voor deze subsidie en welke niet.

LET OP: in alle gevallen dienen de kosten onderbouwd te worden met facturen waarbij BTW in rekening is gebracht. Kosten voor gas, water of licht zijn niet subsidiabel.

Meer informatie over deze regeling en hoe je hiervan gebruik kunt maken vind je hier.

Stichting Waarborgfonds Sport

Is jouw atletiekclub toe aan een verbouwing van de accommodatie? Is de rondbaan of zijn de voorzieningen toe aan vervanging? Voor een investering in de accommodatie zijn de meeste sportverenigingen aangewezen op een lening bij een bank, een lening die niet zo snel wordt verstrekt wanneer zekerheden ontbreken. De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) kan uitkomst bieden door een borgstelling te verlenen.

Het belangrijkste doel van SWS is het stimuleren van bezit van kwalitatief goede accommodaties door sportorganisaties. SWS doet dit door borgstellingen te verstrekken aan banken. Leningen tot 100.000 euro kunnen volledig door SWS worden geborgd. Bij grotere leningen doet SWS dit in samenwerking met de gemeente waarin jouw club is gevestigd.

Wat kan SWS voor je doen?

 1. Borgstellingen voor clubs
  Sportorganisaties zijn voor een investering in hun accommodatie veelal aangewezen op een lening bij een bank. Banken zijn in de regel niet bereid een lening te verstrekken aan een sportorganisatie wanneer er geen zekerheden beschikbaar zijn. SWS kan middels het verstrekken van een borgstelling voor de benodigde zekerheid zorgen.
 2. Advisering over financiële haalbaarheid
  SWS brengt aan de landelijke en gemeentelijke overheid, maar ook aan banken, sportorganisaties of andere belanghebbenden advies uit over bijvoorbeeld de financiële haalbaarheid van nieuw te realiseren of aan te kopen sportaccommodaties.

Zie voor verdere informatie de website van Stichting Waarborgfonds Sport.

Maatschappelijk Financieren

Het principe van maatschappelijk financieren is lang geleden ontstaan. Rond 1820 had Nederland geen maatschappelijke voorzieningen, zoals kanalen en (spoor)wegen. Koning Willem I wilde investeren in het ‘algemeen belang'. In zijn jonge koninkrijk ontstond een bancair systeem met een rol voor de rijksoverheid: het begin van een financieel garantiestelsel dat nog steeds uniek is in Europa. Dat stelsel lokte privaat kapitaal uit om ons land te moderniseren. Maatschappelijk Financieren werkt 200 jaar later nog op dezelfde manier. De overheid is niet altijd kapitaalkrachtig genoeg om maatschappelijke voorzieningen te realiseren en voor verenigingen, besturen en instellingen is direct geld lenen bij een bank vaak te duur of niet mogelijk. Dan kan Maatschappelijk Financieren met gemeentegarantie de oplossing bieden.

Maatschappelijk Financieren hanteert een financieringsmethode om kapitaal aan te trekken tegen gunstige (rente)voorwaarden. Wat kan Maatschappelijk Financieren voor je doen?

 1. Ontwerpen van financieringen
 2. Vereiste documenten opstellen
 3. Advies over politieke besluitvorming
 4. Aanvragen coördineren en begeleiden
 5. Kandidaat-kredietverleners selecteren
 6. Kapitaal aantrekken en starten

Zie voor verdere informatie de website van Maatschappelijk Financieren.

Regionale energiefondsen

Sinds 2012 bestaan er regionale energiefondsen in Nederland die de belangrijke rol hebben om de energietransitie te versnellen. 15 fondsen, met gezamenlijk € 750 miljoen in beheer, werken op een aantal gebieden (juridisch, impact, dealflow) samen.
meer informatie zie hier.

Sportsubsidie.nl

De overheids- en sportsector zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met forse bezuinigingen. Voor projectleiders en beleidsmedewerkers wordt het steeds lastiger om hun projectfinanciering rond te krijgen. De sportsector heeft vooral oog voor de subsidies van het ministerie van VWS en de LOTTO-gelden. Echter, buiten deze ‘blikvangers’ bestaan er nog vele tientallen, zelfs honderden andere subsidieregelingen en fondsen.

Sportsubsidie.nl beschikt over een databank met ruim 1.300 regelingen. Afhankelijk van jouw/jullie situatie wordt een zoekprofiel opgesteld, waarmee snel inzichtelijk wordt gemaakt welke mogelijkheden er voor jouw organisatie zijn. In totaal zijn er circa 750 subsidieverstrekkende instanties, verdeeld over vier niveaus; lokaal niveau, provinciaal niveau, landelijk niveau en europees niveau.

Zie voor verdere informatie de website van Sportsubsidie.nl.

Verduurzaming

Wil jij graag verduurzamen en ben je op zoek naar meer informatie omtrent de financiering en subsidiëring? Op deze pagina worden een aantal maatregelen toegelicht die zijn getroffen om sportclubs financieel op weg te helpen bij hun verduurzamingsplannen.

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Schroom dan niet contact op te nemen met de projectmedewerkers accommodatiezaken van de Atletiekunie via [email protected].