Veilige accommodatie - AED

Elk jaar worden in Nederland ongeveer 15.000 mensen getroffen door een plotselinge hartstilstand. Dat kan ook op de atletiekbaan gebeuren. Snelle hulp kan levens redden en een AED kan daarbij een essentiële rol spelen.

AED op de club redt levens

Een AED – Automatische Externe Defibrilator – is een draagbaar apparaat dat wordt gebruikt als iemand een hartstilstand heeft. Doel: het terugkrijgen van hartritme. Het gebruik van een AED vergroot het overlevingspercentage aanzienlijk en daarom is het belangrijk dat elke sportaccommodatie over een AED beschikt.

Samen met AED Solutions hebben wij een speciale aanbieding opgezet om een (hart)veilige omgeving te creëren op jouw atletiekvereniging. Aangesloten clubs en loopgroepen kunnen gebruik maken van het speciale AED-pakket met daarin de LIFEPAK CR2 AED USB. Heeft jouw club al een AED? Dan kan je gebruik maken van de voordelige optie voor AED onderhoud.

Als lid van de Atletiekunie kan jouw club gebruik maken van een voordelig AED-pakket. Je ontvangt een nieuwe AED inclusief alle benodigdheden om de AED veilig en zichtbaar op te hangen met de accessoires voor het snel en makkelijk uitvoeren van een reanimatie.

Het in het bezit hebben van een AED is niet verplicht, maar wordt wel nadrukkelijk aangeraden.
Er is geen landelijke subsidie voor de aanschaf van een AED. Wel zijn er meerdere gemeentes die zelf subsidies beschikbaar stellen. Kijk daar dus vooral naar.

Hoe werkt een AED?

Nadat je twee zelfklevende elektroden op de ontblote borst van het slachtoffer hebt aangebracht, begint de AED met een analyse van het hartritme. Als er sprake is van ventrikelfibrillatie (chaotisch trillen van het hart) zal de AED aangeven dat het nodig is een stroomstoot aan het hart toe te dienen. De stroom wordt, na een druk op de knop, aan het hart afgegeven via de zelfklevende elektroden. Het fibrilleren zal hierdoor stoppen en het hart krijgt de kans zelf weer een normale circulatie op te bouwen. De AED is een veilig apparaat en zal geen schok toedienen aan iemand die geen hartstilstand heeft.

Wie mag een AED bedienen?

Iedereen in Nederland mag een AED bedienen als dat nodig is. Ook ongetrainde mensen kunnen een AED succesvol inzetten. Maar een training verhoogt de kans op succes aanzienlijk.

Reanimatie blijft belangrijk

De AED is een belangrijk apparaat, maar vervangt niet de reanimatie. Hartmassage en mond-op-mondbeademing blijven altijd de eerste stappen bij hulpverlening. Wat te doen bij een hartstilstand?

  • Direct 112 bellen om een ambulance op te roepen.
  • Direct starten met reanimatie.
  • Binnen 6 minuten met een AED het hart een of meerdere krachtige stroomstoten toedienen om het normale hartritme terug te brengen.

Op de website van de Hartstichting wordt helder uitgelegd hoe je moet handelen bij een hartstilstand.

Locatie

Ideaal gesproken zijn AED’s dag en nacht beschikbaar en zijn ze bijvoorbeeld bevestigd in een buitenkast aan het clubgebouw. Een AED in een gebouw is na sluitingstijd niet meer bereikbaar en kan dus niet worden ingezet om een leven te redden. Bekijk ook de mogelijkheden die de AED kan bieden voor de directe omgeving waardoor jouw club ook een maatschappelijke rol in de buurt pakt.