Advies

De Atletiekunie biedt een adviestraject aan voor beheerders en eigenaren van accommodaties. Dit houdt in advisering op ontwerp, aanbestedingsvoorbereiding, directievoering, bouwbegeleiding en/of onderhoudsondersteuning. Deze dienstverlening is ondergebracht in Kennis van Atletiek.

Veel problemen met atletiekaccommodaties zijn terug te voeren op fouten bij de voorbereiding en realisatie van accommodaties. Atletiek is een sport met veel verschillende disciplines, waardoor een goede kennis van de atletieksport, van kwaliteitsnormen en van het wedstrijdreglement een vereiste is om een goede accommodatie te realiseren.

De Atletiekunie is deze samenwerking aangegaan om bovenstaande diensten aan te bieden. Kennis van Atletiek zal op dezelfde wijze als bestaande advies- en ingenieursbureaus en tegen marktconforme prijzen de markt van de atletiekaccommodaties bedienen. Daartoe hebben wij atletiekspecialisten vanuit verschillende adviesbureaus samengebracht en in Kennis van Atletiek gebundeld. Naast de bundeling van kennis en expertise ontstaat op deze wijze tevens borging van continuïteit. Kennis van Atletiek wordt logistiek en administratief ondersteund vanuit het bondsbureau van de Atletiekunie.

Naast advies met betrekking tot renovaties kunnen wij verenigingen en gemeenten ook voorzien van advies over kleinere werkzaamheden op en rondom de atletiekbaan, en onderhoudsvraagstukken.

Wie zijn we?

Kennis van Atletiek (voorheen Adviesgroep Atletiekaccommodaties) bestaat uit:

Verdere ondersteuning

Tijdens een renovatietraject dat niet door Kennis van Atletiek begeleid wordt kan het als prettig ervaren worden om het ontwerp van de atletiekbaan wel te laten toetsen door de Atletiekunie. Daarom bieden wij aan om in de voorbereiding van de renovatie of aanleg van een atletiekbaan het ontwerp aan een reglementaire toets te onderwerpen. Hierbij worden de afzonderlijke onderdelen van de atletiekbaan getoetst aan het op dat moment geldende wedstrijdreglement van de Atletiekunie. De onderlinge samenhang van de voorzieningen wordt niet bekeken, omdat dit vaak wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever en/of vereniging. Mocht een uitgebreidere toets gewenst zijn kan dit in overleg.

  • Reglementaire toets tekening € 300,- excl. BTW
  • Uitgebreide toets of andersoortige ondersteuning Prijs in overleg

Bij opdracht gelden de algemene voorwaarden DNR 2011 en herziening 2013.

Contact

Als wij je kunnen ondersteunen in de voorbereiding en begeleiding van de renovatie of nieuwbouw, dan maken we graag een afspraak met je om de mogelijkheden te bespreken. Ook voor minder ingrijpende werkzaamheden aan de atletiekbaan kan Kennis van Atletiek helpen door het aandragen van oplossingen en ook het begeleiden van de werkzaamheden. Je kunt contact opnemen met Accommodatiezaken.