Biodiversiteit

Biodiversiteit is de term voor de verscheidenheid aan leven op aarde. Het gaat om planten- en diersoorten en ook om ecosystemen. Overal leven soorten met elkaar samen en die hebben elkaar nodig voor een natuurlijk evenwicht. Samen vormen ze een ecosysteem. Die ecosystemen zijn de basis voor ons voedsel, lucht, water en allerlei andere doeleinden.

Wat is biodiversiteit?

De biodiversiteit gaat in Nederland op veel plaatsen hard achteruit. Kleine veranderingen over tijd kunnen vaak opgevangen worden door ecosystemen. Maar als veranderingen te groot zijn of te snel, dan kan dat grote effecten hebben op het ecosysteem. Binnen een sportpark kunnen allerlei maatregelen genomen worden om biodiversiteit een steuntje in de rug te geven. Van het aanplanten van inheemse bomen, struiken en bloemstroken tot het plaatsen van kasten voor verschillende soorten vogels. Tot slot heeft een biodivers sportpark ook voordelen voor de gebruikers. Als een ecosysteem beter in balans is, zullen plaagdieren zoals de eikenprocessierups geen kans krijgen. De natuur lost dit probleem dan zelf op.

Sportaccommodaties en bijbehorende gebouwen, zoals kantines en kleedkamers, lenen zich uitstekend om te vergroenen. Het verfraait niet alleen het uiterlijk van het sportpark, maar het heeft ook veel duurzame voordelen. Bijvoorbeeld door de berging van water en het reduceren van energie. Welke vergroeningsmaatregelen kan je treffen op een sportaccommodatie en gebouwen?

 • Bomen en struiken
 • Ontharding: tegels eruit, groen erin
 • Vergroenen van omheiningen
 • Heggen en houtwallen
 • Wadi’s en kikkerpoelen
 • Groene daken
 • Groendak met zonnepanelen
 • Groene gevels
 • Insectentuinen en bijenhotels
 • Nestkastjes voor vogels
 • Huiszwaluwtil
 • Vleermuiskasten
 • Natuurlijk beheer van sportparken

Inspiratie nodig? Lees dan het inspiratiedocument 'Natuurinclusief sporten en bewegen' en lees de volgende clubverhalen: