Duurzaamheid

Hoe maak je van het verduurzamen van je sportaccommodatie een succesvol project? Dat wordt in het stappenplan verder toegelicht.

Contactgegevens Atletiekunie

Heb je vragen over het verduurzamen van jouw sportaccommodatie? Neem contact op met team Accommodatiezaken.

Ambities verduurzaming sport

De Routekaart Verduurzaming Sport is opgesteld naar aanleiding van het Klimaatakkoord en het Sportakkoord. In de Routekaart Verduurzaming Sport zijn verschillende afspraken vastgelegd. De routekaart is in januari 2020 ondertekend. NOC*NSF heeft zich, namens de sportbonden en sportverenigingen, ook aan deze Routekaart gecommitteerd.

Lees meer
Begeleidingstraject Sportstroom

Sinds begin 2021 werkt de Atletiekunie samen met SportStroom, hét adviesbureau op het gebied van duurzame sportverenigingen. SportStroom heeft sinds de oprichting in 2003 al honderden sportclubs verduurzaamd, is partner van meerdere sportbonden én uitvoerend partner van NOC*NSF. Al die kennis is ook beschikbaar voor atletiekverenigingen.

Lees meer
Biodiversiteit

Biodiversiteit is de term voor de verscheidenheid aan leven op aarde. Het gaat om planten- en diersoorten en ook om ecosystemen. Overal leven soorten met elkaar samen en die hebben elkaar nodig voor een natuurlijk evenwicht. Samen vormen ze een ecosysteem. Die ecosystemen zijn de basis voor ons voedsel, lucht, water en allerlei andere doeleinden.

Lees meer
Financiering en subsidie

Wil jij graag verduurzamen en ben je op zoek naar meer informatie omtrent de financiering en subsidiëring? Onderstaand worden een aantal maatregelen toegelicht die zijn getroffen om sportclubs financieel op weg te helpen bij hun verduurzamingsplannen.

Lees meer
Pesticidenvrij beheer

Het is van groot belang het onderhoud milieuvriendelijk te doen voor een gezonde sportomgeving, een optimale speelkwaliteit en een sportveilig terrein. Milieuvriendelijk onderhoud en beheer van de sportterreinen betekent dat we de velden beheren zonder belastend of vervuilend te zijn. Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen onkruiden, ziekten en plagen horen daar niet bij.

Lees meer
Recyclen van afval

Thuis scheidt en vermindert bijna iedereen afval. Maar op sportclubs gebeurt dat nog (te) weinig, terwijl er veel vandaan komt: gemiddeld 400 kilo kunststof-afval per accommodatie in een jaar. Ook papier, glas en batterijen zijn voor een groot deel geschikt voor hergebruik. Hoe kun je met jouw sportvereniging bijdragen aan een beter klimaat en daar zelfs geld mee verdienen?

Lees meer
Recyclen van materialen en baan

Heb je er als club al eens aan gedacht om tweedehands materialen te gebruiken? Of om jouw eigen materialen tweedehands aan te bieden?

Lees meer
(LED-)Verlichting

Steeds meer eigenaren van atletiekaccommodaties overwegen de aanschaf van LED baanverlichting. Vanwege de afschaffing van de ecotaks (subsidie op energieverbruik) en de daarvoor (sinds 4 januari 2016) in de plaats gekomen nieuwe subsidieregeling ‘energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties’, is de interesse in de aanschaf van LED baanverlichting verder toegenomen. Een daaraan gerelateerde ontwikkeling is ook dat sinds april 2015 meerdere gasontbrandingslampen door de Europese Unie verboden zijn. Ook blijft het een nadeel dat een groot deel van de huidige baanverlichting veel stroom vreet.

Lees meer
Zonnepanelen

Zelf zonnestroom opwekken kan leiden tot een flinke kostenbesparing en je draagt een steentje bij aan verduurzaming. Denk goed na over de volgende punten voordat je tot aanschaf overgaat:

Lees meer