Alcoholpreventie

Bij het schenken van alcohol komt verantwoordelijkheid kijken. Je kunt ervan genieten, maar het brengt ook risico's met zich mee. Daarom zijn er regels over het schenken ervan. Deze regels staan in de Drank- en Horecawet. Volgens de Drank- en Horecawet moeten verenigingen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben, over gekwalificeerd barpersoneel beschikken.

Binnen elke vereniging moet er tijdens het schenken van alcohol altijd iemand aanwezig zijn met kennis van de wet- en regelgeving rondom alcohol. De aanwezige persoon (minimaal 21 jaar) dient óf in het bezit te zijn van een Verklaring Sociale Hygiëne óf een barmedewerker (vrijwilliger) die de instructie 'Verantwoord Alcohol Schenken' heeft gevolgd. Deze kennis kan officieel behaald worden door de cursus Sociale Hygiëne of door de E-Learning 'Verantwoord Alcohol Schenken'.

E-Learning 'Verantwoord Alcohol schenken'

Via de E-Learning ‘Verantwoord Alcohol schenken’ leren barmedewerkers binnen de club hoe zij om kunnen gaan met de wet- en regelgeving en lastige situaties achter de bar. Zo wordt er aandacht besteed aan het herkennen van probleemsituaties, bewustwording van de problematiek en stimulering van meningsvorming. Aan de IVA is een certificaat gekoppeld die de club kan bijhouden.

Richtlijnen voor alcoholbeleid

De richtlijnen voor alcoholbeleid zijn bedoeld om sportverenigingen te helpen in het maken of aanpassen van een verantwoord alcoholbeleid.

Wetswijziging 1 juli 2021

De drank- en horecawet is aangepast naar de alcoholwet. Hierin zijn een aantal wijzigingen opgenomen. Voor sportaanbieders is vooral van belang dat het wederverstrekken van alcohol vanaf 1 juli strafbaar is. Dit betekent dat het strafbaar is voor een volwassene om alcoholhoudende drank te kopen en deze drank dan door te geven aan een minderjarige.

In het kort:

Vanaf 1 juli kan, naast dat een minderjarige en de aanbieder van alcohol een boete krijgen voor wederverstrekking, nu ook de meerderjarige een boete ontvangen voor het doorgeven van alcoholhoudende drank.

Informatie

Voor meer informatie omtrent alcohol, zie de volgende websites;

  • www.nix18.nl
    Alle benodigdheden om NIX18 kenbaar te maken. Hier vind je het gratis NIX18 sportpakket met tape, tapruiters, onderzetters, flyers, posters, video’s, etc.
  • www.nocnsf.nl/alcoholensport
    Verschillende ondersteuningsmiddelen. Bijv. Alcoholprotocol voor feesten, model bestuursreglement, Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA), etc.
  • www.alcoholinfo.nl
    Algemene informatie over alcohol: De werking ervan, de risico’s, de mate, verkeer, wet & beleid, etc.