Inspectie

Leer meer over de inspectieprocedure in de atletiek. Hoe gaat de inspectieprocedure nu precies in zijn werk?

Voor- en eindinspectie (reguliere inspectie)

Locatie: Outdoor atletiekaccommodaties
Type toplaag: Sandwich, (vol)kunststof (met coating), Fasttrack, composiet volkunststof en Mondo
Kosten: € 950,- excl. BTW
Geldigheid: 3 jaar

Bij de voorinspectie worden alle voorzieningen (incl. rondbaan) geïnspecteerd op veiligheid- en wedstrijdgeschiktheid. Na de voorinspectie wordt een inspectierapport uitgebracht waarin staat welke voorzieningen wel of niet wedstrijdgeschikt en/of wel of niet veilig zijn. Vervolgens is er (tot de afloop van de huidige inspectietermijn) de mogelijkheid om met de adviezen en/of opmerkingen uit het rapport aan de slag te gaan en indien nodig de voorzieningen te herstellen. Zodra de voorzieningen zijn hersteld kan er een eindinspectie worden ingepland (deze dient vóór het verlopen van de inspectietermijn plaats te vinden).
De eindinspectie houdt in: 1) dat de voorzieningen die tijdens de voorinspectie als niet wedstrijdgeschikt en/of niet veilig waren beoordeeld, op de betreffende aspecten opnieuw worden geïnspecteerd; 2) dat voorzieningen die na de voorinspectie veranderd of gerenoveerd zijn, opnieuw worden geïnspecteerd; 3)dat alle voorzieningen nogmaals op veiligheid worden geïnspecteerd. De resultaten hiervan worden verwerkt in een eindinspectierapport. Zo kunnen jullie de komende drie jaren, met een gerust hart gebruik maken van een veilige atletiekbaan.

Belangrijke documenten: zie downloads

Accommodaties en inspectietermijnen Outdoor

Hieronder kun je doorklikken naar de inspectietermijnen en samenvattingen van de inspectierapporten per atletiekbaan.

Lees meer
Accommodaties en inspectietermijnen Indoor

Hier vind je een overzicht van de inspectietermijn en samenvattingen van de inspectierapporten.

Lees meer
Veelgestelde vragen en contactpersonen

Heb je als aangesloten vereniging vragen over de inspecties van de atletiekaccommodatie? Kijk bij de veelgestelde vragen of neem contact op met een van de medewerkers of inspecteurs.

Lees meer