Financiering en subsidie

Wil jij graag verduurzamen en ben je op zoek naar meer informatie omtrent de financiering en subsidiëring? Onderstaand worden een aantal maatregelen toegelicht die zijn getroffen om sportclubs financieel op weg te helpen bij hun verduurzamingsplannen.

Subsidiemogelijkheden vanuit de provincie en/of gemeente

Provincie
Elke provincie heeft een subsidieloket waar alle regelingen en subsidies worden toegelicht. Bezoek de website van het subsidieloket van jouw provincie voor meer informatie en de mogelijkheden.

Gemeente
Bij subsidies van de gemeente kan gedacht worden aan de Gemeentelijke Accommodatiesubsidie (voor sportverenigingen) en de Gemeentelijke Projectsubsidie (voor eenmalige activiteiten). Bezoek de website van jouw gemeente voor meer informatie en de mogelijkheden.

Subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)

Per 1 januari 2019 is de EDS subsidie vervangen door de BOSA subsidie. Deze regeling is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord dat een deelakkoord over duurzame sportaccommodaties bevat. Via deze subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ (BOSA) kunnen amateursportorganisaties dus subsidie aanvragen voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties. Hierbij kan gedacht worden aan duurzaamheidsaanpassingen, maar dus ook aan het onderhoud van de accommodatie. Daarnaast kan ook subsidie worden aangevraagd voor de aanschaf van sportmaterialen.

In 2023 is € 77 miljoen beschikbaar welke wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Het subsidiebedrag is 20% van de subsidiabele kosten inclusief BTW, waarbij een drempelbedrag geldt van € 2.500 (voorheen € 5.000). De BOSA-regeling kent ook nog een aanvullende subsidie waarbij activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit, klimaatadaptatie en veiligheidsbeleving in aanmerking komen voor 10% aanvullende subsidie.

Waarvoor is de BOSA beschikbaar?

Wat wel Wat niet

Aanleg, renovatie, onderhoud sportaccommodatie

Kosten waarvoor recht op BTW-aftrek bestaat

Ook paden, hekwerk, parkeerplaats

Afschrijvingskosten

Aanschaf en onderhoud van sportmaterialen (kleding, kogels, zand, maaimachine, camera's, kooien etc.)

Gas, water, licht

Inhuur onderhoud, schoonmaak

Horecadeel kantine (inrichting bar, kantine, keuken)

Personeelskosten/huur voor zover betrekking op onderhoud

Andere exploitatiekosten

30% subsidie op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit, klimaatadaptie

LET OP: in alle gevallen dienen de kosten onderbouwd te worden met facturen waarbij BTW in rekening is gebracht. Kosten voor gas, water of licht zijn niet subsidiabel.

Meer informatie over deze regeling en hoe je hiervan gebruik kunt maken vind je hier.

Lenen

Op 18 november 2018 heeft de Atletiekunie een samenwerkingsverband gesloten met Maatschappelijk Financieren®. Door deze samenwerking kunnen atletiekverenigingen financieringen aantrekken tegen gunstige voorwaarden.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)

De subsidieregeling Stimulering Energieproductie richt zich op bedrijven en (non-profit)-instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. Houdt de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in de gaten.

Subsidiewijzer en Sport NL Groen

In de voorbereidingsfase van de verduurzaming van de sportaccommodatie is het belangrijk om te weten of je voor een subsidie in aanmerking komt én voor welke dit is. Via de Subsidiewijzer of via Sport NL Groen wordt in een paar stappen inzichtelijk gemaakt welke subsidie(s) in jouw situatie beschikbaar zijn.