Ventilatie

Frisse lucht is belangrijk voor de gezondheid en voor het comfort. Door COVID-19 is het belang van ventileren nog meer naar voren gekomen.

Wat is ventilatie? En hoe zorg ik voor voldoende luchtverversing?

Met ventilatie wordt permanente luchtverversing bedoeld. Zorg dat er voldoende permanente luchtverversing plaatsvindt door kieren, roosters of een mechanisch ventilatiesysteem. Voor het bereiken van luchtverversing is zowel afvoer van oude lucht als rechtstreekse toevoer van verse buitenlucht nodig.

Lucht daarnaast de ruimte regelmatig door gedurende 10 tot 15 minuten ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Lucht ook als je met meer mensen bij elkaar bent geweest, bijvoorbeeld na een vergadering. Let op, het is ook belangrijk om in de winter goed te ventileren en zoveel mogelijk te luchten.

Handreiking basistips voor ventileren

Goed ventileren van sportaccommodaties zorgt zoals gezegd voor betere luchtkwaliteit en beperkt de verspreiding van virusdeeltjes. Ventileren in een gebouw gaat echter niet vanzelf. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft daarom de handreiking basistips voor ventileren gepubliceerd. Deze handreiking bevat tips voor gebouweigenaren- en beheerders om op de juiste manier te ventileren.

Normen ventileren

Voor ventilatie gelden ook wettelijke normen, vastgelegd in het Bouwbesluit. Wist je bijvoorbeeld dat er onderscheid in de normen is als je wel of geen alcohol schenkt?

Tips

Naast de eerdergenoemde basistips vind je hieronder nog een aantal tips rondom ventilatie:

  1. Ken de voor jouw accommodatie geldende normen;
  2. Laat de ventilatieroosters periodiek schoonmaken;
  3. Verdiep je in een betere afregeling van het systeem: het kantinedeel CO2 gestuurd, het kleedkamergedeelte vocht gestuurd;
  4. Raadpleeg bij twijfel een onafhankelijke expert.

Contact

Bij vragen kan je altijd contact opnemen met onze partner SportStroom of met team Accommodatiezaken.