Pesticidenvrij beheer

Het is van groot belang het onderhoud milieuvriendelijk te doen voor een gezonde sportomgeving, een optimale speelkwaliteit en een sportveilig terrein. Milieuvriendelijk onderhoud en beheer van de sportterreinen betekent dat we de velden beheren zonder belastend of vervuilend te zijn. Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen onkruiden, ziekten en plagen horen daar niet bij.

Kies voor milieuvriendelijk beheer

Het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw is sinds 8 juli 2022 weer van kracht. Dit betekent dat vrijwilligers van verenigingen geen gewasbeschermingsmiddelen mogen gebruiken bij het onderhoud en beheer van natuurgras sportvelden.

  • Alleen in enkele uiterste gevallen mogen gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden gebruikt worden door professionals. Dit is uitgewerkt in de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
  • Gebruik is alleen toegestaan mits het echt niet anders kan. Dat houdt in dat eerst de spelregels voor goed grasbeheer zijn toegepast (IPM) en dat slechts kleine gedeeltes van het speloppervlak behandeld mogen worden. Als dat meer is dan 20 procent, gaat er iets niet goed met het beheer.

Webinar "milieuvriendelijk beheer natuurgras sportvelden"

Het Webinar "milieuvriendelijk beheer natuurgras sportvelden" is zeer hoog gewaardeerd door de kijkers. Je kunt het in zijn geheel terugkijken via webinar samenwerken chemievrij beheer

Meer informatie over hulp bij het beheer van grasvelden en pesticidenvrij beheer:

  • De factsheet bestuurders en pesticidenvrij onderhoud van natuurgras beschrijft voor verenigingsbestuurders het pesticidenvrij sportveldbeheer op hoofdlijnen.
  • De factsheet vrijwilligers en pesticidenvrij onderhoud van natuurgras beschrijft het pesticidenvrij sportvelbeheer op hoofdlijnen en de rol die vrijwilligers daarin hebben.
  • E-learning pesticidenvrij beheer. De E-Learning besteedt onder andere aandacht aan: uitleg over milieuvriendelijk beheer en de rol van Integrated Pest Management (IPM); de oorzaken en het herkennen van onkruiden, ziekten en plagen; een onderhoudsplanning opstellen en de rol van de vrijwilliger.
  • De website www.duurzamesportsector.nl/mvb/natuurgras
  • De handreiking pesticidenvrij beheer biedt uitgebreide informatie over preventief beheer en onderhoud van natuurgrassportvelden. Dit document kan ook als papieren versie worden aangevraagd via [email protected]
  • Een aantal van de veelgestelde vragen over milieuvriendelijk beheer van natuurgras wordt hier beantwoord.
  • Lijst met uitzonderingen.