Pesticidenvrij beheer

Het is van groot belang het onderhoud milieuvriendelijk te doen voor een gezonde sportomgeving, een optimale speelkwaliteit en een sportveilig terrein. Milieuvriendelijk onderhoud en beheer van de sportterreinen betekent dat we de velden beheren zonder belastend of vervuilend te zijn. Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen onkruiden, ziekten en plagen horen daar niet bij.

Kies voor milieuvriendelijk beheer

Het is van groot belang het onderhoud milieuvriendelijk te doen voor een gezonde sportomgeving, een optimale speelkwaliteit en een sportveilig terrein. Milieuvriendelijk onderhoud en beheer van de sportterreinen betekent dat we de velden beheren zonder belastend of vervuilend te zijn. Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen onkruiden, ziekten en plagen horen daar niet bij.

Met ingang van 1 april 2020 mogen op sportvelden in principe geen pesticiden meer worden gebruikt teegen onkruiden, ziekten en plagen. Tot eind 2022 gelden nog enkele uitzonderingen, op voorwaarde dat kan worden aangetoond dat geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management, IPM) gehanteerd wordt en onvoldoende resultaat heeft gehad. Het is van groot belang om IPM vanaf nu te integreren in het beheer en onderhoud, zeker gezien het volledige verbod van pesticiden op sportvelden eind 2022.

Webinar "milieuvriendelijk beheer natuurgras sportvelden"

Het Webinar "milieuvriendelijk beheer natuurgras sportvelden" is zeer hoog gewaardeerd door de kijkers. Je kunt het in zijn geheel terugkijken via webinar samenwerken chemievrij beheer

Meer informatie over pesticidenvrij beheer:

  • De factsheet bestuurders en pesticidenvrij onderhoud van natuurgras beschrijft voor verenigingsbestuurders het pesticidenvrij sportveldbeheer op hoofdlijnen.
  • De factsheet vrijwilligers en pesticidenvrij onderhoud van natuurgras beschrijft het pesticidenvrij sportvelbeheer op hoofdlijnen en de rol die vrijwilligers daarin hebben.
  • E-learning pesticidenvrij beheer. De E-Learning besteedt onder andere aandacht aan: uitleg over milieuvriendelijk beheer en de rol van Integrated Pest Management (IPM); de oorzaken en het herkennen van onkruiden, ziekten en plagen; een onderhoudsplanning opstellen en de rol van de vrijwilliger.
  • De website duurzamesportsector.nl
  • De handreiking pesticidenvrij beheer biedt uitgebreide informatie over preventief beheer en onderhoud van natuurgrassportvelden. Dit document kan ook als papieren versie worden aangevraagd via [email protected]
  • Een aantal van de veelgestelde vragen over milieuvriendelijk beheer van natuurgras wordt hier beantwoord.