Athletics Champs wedstrijden

Bij Athletics Champs wordt de atletieksport afgestemd op de ontwikkeling van het kind. Centraal bij Athletics Champs staat:

 • Atletiekecht: dit betekent: lopen, springen en werpen waarbij het doel is sneller, hoger en verder te gaan. Hierbij moeten essenties van bewegingen behouden blijven;
 • Succesbeleving: plezier en vaardigheid zijn belangrijk voor toekomstige sportdeelname. Het kind moet plezier hebben en zich vaardig voelen: elk kind heeft recht op een succesje!
 • Teams: jonge atleten hebben behoefte aan een veilige, geborgen omgeving. Daarnaast kan samen sporten de verbondenheid en het plezier vergroten. Om deze reden strijden U12 atleten in teams tegen elkaar;
 • Veelzijdig: lopen, werpen en springen worden in diverse situaties aangeboden, die aansluiten bij de ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen van de kinderen;
 • Intensief: jonge atleten hebben een enorme bewegingsdrang: weinig wachten en veel atletiek is het motto! Diverse onderdelen moeten beoefend kunnen worden in een tijdbestek van maximaal 3 uur. Binnen alle onderdelen moet er de mogelijkheid zijn tot herhaling en verbetering;
 • Laagdrempelig: de wedstrijddag zelf moet niet alleen voor deelnemers laagdrempelig toegankelijk zijn, maar moet ook voor organiserende verenigingen, begeleiders en jury laagdrempelig zijn. Ouders moeten een actieve rol kunnen spelen in de sportbeoefening van hun kinderen.

Onderdelen en instructies

Alle onderdelen van Athletics Champs kennen een instructiekaart waarop aangegeven is hoe het onderdeel gaat, welke materialen nodig zijn en welke taken moeten worden uitgevoerd.

Athletics Champs competitie

 • Alle wedstrijdorganisaties krijgen een stappenplan voor het opzetten van de wedstrijden en wat je van de Atletiekunie kunt verwachten. In dit plan staat alles voor de organisatie;
 • Atletiek.nu biedt de mogelijkheid om het diploma uit te printen;
 • De instructiekaarten en reglementen van Athletics Champs zijn leidend;
 • De afdeling Wedstrijdsport van de Atletiekunie monitort de competitie;
 • Aanpassingen in de opzet worden één keer per jaar, met behulp van input uit de evaluatie vergadering met de regiocoördinatoren, doorgevoerd;
 • Data zijn door de verenigingen/regio zelf te kiezen in de periode april tot en met september.

* Als je met jouw regio mee wilt doen aan de gecoördineerde Athletics Champs competitie, neem dan contact op met competitie.

Welke stappen worden doorlopen voor een succesvolle Athletics Champs competitie?

Datum Actie Wie

Najaar

Neemt de regio deel aan de, door de Atletiekunie gecoördineerde, competitie

Regio(coördinator)*

Vóór 1 februari

Eventuele deelname doorgeven aan Atletiekunie

Regiocoördinator

Vóór 1 maart

Doorgeven wedstrijddagen- en locaties van de regio

Regiocoördinator

Vóór 1 maart

Doorgeven indicatie van het aantal deelnemende teams per vereniging. Dit i.v.m. het maximaal aantal deelnemende teams.

Vereniging en regiocoördinator

Minimaal 2 weken vóór de wedstrijd

De startnummers aanvragen. Eventueel ook de bekers en medailles.

Wedstrijdorganisatie

1 week vóór de wedstrijd

Deelnemers van het team opgeven in wedstrijdadministratiesysteem

Verenigingen die deelnemen

Na een wedstrijd / na de laatste wedstrijd

Uitreiken diploma / uitreiken medailles en bekers

Organiserende vereniging

Oktober

Evaluatie AC competitie seizoen

Regiocoördinatoren, competitieleiding en afdeling jeugd

Locaties en data

Athletics Champs locaties en data 2024

Lees meer
Organiseren wedstrijd

Verenigingen die niet bekend zijn met Athletics Champs kunnen een kennismakingswedstrijd organiseren. Dit is een eendaagse wedstrijd waarbij de aspecten van Athletics Champs duidelijk naar voren worden gebracht.

Lees meer