Nationaal Wedstrijd Officials (NWO)

Iedere official met de bevoegdheid van Competitie Wedstrijdofficial (CWO) kan in principe de bevoegdheid van Nationaal Wedstrijdofficial krijgen. Wat inhoudt dat hij/zij, naast bij regionale wedstrijden en competitie, ook bij Nationale wedstrijden ingezet kan worden. Deze bevoegdheid wordt voor een periode van vier jaar afgegeven. De periode gaat steeds in na het bijwonen en met goed gevolg afsluiten van de daarvoor georganiseerde selectie. NWO zijn wordt per functie (wedstrijdleider, scheidsrechter en starter) verleend.

Kwalificatieprofiel

Voor de functionarissen op dit niveau zijn er kwalificatieprofielen opgesteld. Iedereen die aan dit profiel voldoet wordt aan het begin van een kalenderjaar uitgenodigd om zich aan te melden als official voor dat betreffende jaar voor competitiewedstrijden. Op langere termijn is de wens om deze wedstrijden, maar ook de functies uit te breiden.

Wat mag een NWO verwachten?

Alles wat vermeld staat bij de functie van Competitie Wedstrijdofficial en aanvullend:

 • Reiskostenvergoeding op basis van de reis- en onkostenvergoeding van de Atletiekunie
 • Overnachtingen bij meerdaagse wedstrijden
 • Laatste editie “Competition and Technical Rules” World Athletics
 • Laatste editie van het Wedstrijdreglement van de Atletiekunie
 • Vergoeding wapenvergunning starter (jaarlijks)
 • Werkelijke kosten declareren van starterspatronen tot een maximum van €0,50 p/st
 • Vergoeding gehoorbeschermers (zie hier voor meer informatie)
 • Kledingpakket zoals voorgeschreven door de Atletiekunie voor de genoemde “levensduur” van de diverse items (zie hier)
 • Schoudertas (eenmalig)
 • Naambordje met naam (eenmalig)
 • Elke vier jaar een NWO selectie ten behoeve van behoud van de bevoegdheid als Nationaal Wedstrijdofficial (2017, 2021, 2025 enz)
 • (bij)Scholing op het gebied van competenties, reglementen en nevenfuncties
 • Jaarlijks een NWO-activiteit vanuit de Atletiekunie
 • Uitnodiging voor de jaarlijkse ontmoetingsdag voor Atletiekunie vrijwilligers

Extra functies van de NWO:

Na gebleken geschiktheid en op basis van het voldoen aan de kwalificatieprofielen voor deze functies kan een Nationaal Wedstrijdofficial, bij Nationale wedstrijden, ook benoemd worden in de functies

 • Waarnemer
 • Opleider
 • Jury d'appel
 • Technisch gedelegeerde

NWO-panel 2026-2029

Sta jij nu al vaak op de baan bij wedstrijden en wil je elke keer weer een betere wedstrijd neerzetten voor atleten? Wellicht word jij dan wel één van onze nieuwe nationale wedstrijdofficials voor de periode 2026-2029. De Atletiekunie is op zoek naar de beste officials om de beste wedstrijden neer te zetten. Om te zien of je aan de eisen voldoet hebben we kwalificatieprofielen opgesteld, zie hierboven.

Iedere Competitie Wedstrijdofficial (CWO) kan in principe de bevoegdheid van Nationaal Wedstrijdofficial krijgen. Wat inhoudt dat hij/zij, naast bij regionale- en competitiewedstrijden, ook bij nationale wedstrijden ingezet kan worden. Deze aanstelling wordt voor een periode van vier jaar afgegeven (2026-2029). De periode gaat steeds in na het bijwonen en met goed gevolg afsluiten van de daarvoor georganiseerde selectieprocedure. De NWO status wordt per functie (wedstrijdleider, scheidsrechter en starter) verleend.

Download hieronder de weg tot nationaal wedstrijd official per functie:

Mocht je vragen hebben kun je mailen naar wedstrijdsport.

Downloads

De weg naar de beste wedstrijdofficial - wedstrijdleider Download
De weg naar de beste wedstrijdofficial - scheidsrechter Download
De weg naar de beste wedstrijdofficial - starter Download
Waarnemingsformulier 2022 1 Download
Kledingpakket

Elk kledingitem kent een vooraf bepaalde “levensduur”. De NWO kan gedurende deze “levensduur” het genoemde aantal items één keer aanschaffen en vergoed krijgen. Alles daarboven is voor eigen kosten. Dragen van dit pakket is verplicht.

Lees meer