Voorbereiden

Meer informatie over verzekeringen en vergunningen, aanmelden voor de wedstrijdkalender en wedstrijdformulieren staat hier.

Aanmelden wedstrijdkalender

Meld je wedstrijd aan via Volta. Door de wedstrijd aan te maken in Volta verschijnt de wedstrijd direct op de wedstrijdkalender. De kalendercoördinator van je regio keurt vervolgens de wedstrijd op basis van toetsingscriteria voor goedkeuring die onderaan deze pagina staan weergegeven.

Lees meer
Handleiding & wedstrijdformulieren

Er komen veel organisatorische aspecten kijken bij het organiseren van een baanwedstrijd. Het tijdspad waarbinnen de taken uitgevoerd moeten worden, is van belang. Om je hierbij te helpen is er een handleiding opgesteld voor de wedstrijdorganisatiecommissie.

Lees meer
Wedstrijdadministratiesysteem

Zodra de wedstrijd is aangemaakt in Volta, kun je verder werken in het wedstrijdadministratiesysteem. Je hoeft niet te wachten tot de kalendercoördinator de wedstrijd heeft gekeurd. De twee erkende wedstrijdadministratiesystemen zijn Track and Field Software (TAF) en Atletiek.nu.

Lees meer
Inschrijfgelden

De inschrijfgelden zijn afhankelijk van de omstandigheden die verschillen per wedstrijd. Houd rekening met onder andere de volgende posten:

Lees meer
Verzekeringen en vergunningen

Ben je als organisatie of stichting lid van de Atletiekunie, dan zijn evenementen tot 1.000 deelnemers via ons verzekerd. In veel gevallen is het verstandig een evenementenverzekering af te sluiten omdat hiermee dan ook de bezoekers aan uw evenement en andere zaken breder verzekerd zijn.

Lees meer
Wapenverlof

Als je bij je wedstrijd werkt met een starter (startschot), heb je daarvoor een wapenverlof nodig. Voor het aanvragen van (een verlenging van) een wapenverlof heb je een verklaring van de bond nodig. Hierin wordt verklaard dat je voor het uitoefenen van de functie van starter een wapenverlof nodig hebt. Deze verklaring is op te vragen bij de afdeling wedstrijdsport.

Lees meer
Geluids- en lichtoverlast

Hieronder staan regels die van toepassing zijn op geluids- en lichtoverlast.

Lees meer
Gehoorbescherming

Vanuit de arbowetgeving heeft een werkgever de verantwoordelijkheid om haar werknemers deugdelijke beschermende middelen te bieden indien de werknemer geregeld aan tonen boven 80 decibel blootstaat. Vanaf 80 dB(A) geldt de grens van gevaar op lawaaislechthorendheid. In dit opzicht gelden naast de Atletiekunie ook de aangesloten verenigingen als werkgever. Voor een BWO zijn dit dus de verenigingen en bij een CWO of NWO de Atletiekunie.

Lees meer
Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld voor organisatoren van een baanevenement. Dit kan elk baanevenement zijn. Bij het organiseren van jouw wedstrijd is het van belang om vooraf alle zaken goed te regelen. Het opstellen en gebruiken van algemene voorwaarden kan daar ook bij horen.

Lees meer
Aanvragen World Rankings Competition label - baanwedstrijden

Atleten die aan internationale toernooien mee willen doen, kunnen zich alleen kwalificeren met prestaties die zijn behaald op een World Rankings Competition (WRC) wedstrijd. Een overzicht van alle wedstrijden met het WRC-label is te vinden op de WA Global Calendar. Dit label is ook te vinden als je naar wedstrijden zoekt op de wedstrijdkalender van de Atletiekunie. Ook wereld- en Europese records worden alleen toegekend op World Rankings Competition wedstrijden.

Lees meer