Voorbereiden

Meer informatie over verzekeringen en vergunningen, aanmelden voor de wedstrijdkalender en wedstrijdformulieren staat hier.

Aanmelden wedstrijdkalender

Zorg dat je wedstrijd wordt aangemeld en in Volta terecht komt. Als wedstrijdorganisatie heb je te allen tijde een vrije keuze in welk wedstrijdadministratiepakket je wilt gebruiken, ongeacht je wedstrijd. Op dit moment ondersteunt de Atletiekunie de pakketen van Atletiek.nu en Seltec. Zodra je wedstrijd in Volta verschijnt is hij direct zichtbaar op de wedstrijdkalender. Op dit moment kun je je wedstrijd op twee verschillende manieren in Volta zetten, afhankelijk van het wedstrijdadministratiepakket dat je gebruikt. Werk je met Atletiek.nu, zorg er dan voor dat je je wedstrijd instuurt vanuit Atletiek.nu. Vervolgens kun je in Volta je wedstrijd verder afronden.Werk je met Seltec, maak dan je wedstrijd direct in Volta aan. Vandaaruit kun je door naar Seltec om je wedstrijd verder klaar te zetten.De kalendercoördinator van je regio keurt de wedstrijd in Volta op basis van toetsingscriteria voor goedkeuring die onderaan deze pagina staan weergegeven.

Lees meer
Handleiding & wedstrijdformulieren

Er komen veel organisatorische aspecten kijken bij het organiseren van een baanwedstrijd. Het tijdspad waarbinnen de taken uitgevoerd moeten worden, is van belang. Om je hierbij te helpen is er een handleiding opgesteld voor de wedstrijdorganisatiecommissie.

Lees meer
Wedstrijdadministratiesysteem

Zodra de wedstrijd is aangemaakt in Volta, kun je verder werken in het wedstrijdadministratiesysteem. Je hoeft niet te wachten tot de kalendercoördinator de wedstrijd heeft gekeurd. De twee erkende wedstrijdadministratiesystemen zijn Atletiek.nu en Seltec (Track & Field, TAF). Organisaties zijn altijd vrij in hun keuze voor het wedstrijdadministratiesysteem, ongeacht het type baanwedstrijd.

Lees meer
Inschrijfgelden

De inschrijfgelden hangen af van de faciliteiten en de opzet van een wedstrijd. Houd rekening met onder andere de volgende posten:

Lees meer
Verzekeringen en vergunningen

Ben je als organisatie of stichting lid van de Atletiekunie, dan zijn evenementen tot 1.000 deelnemers via ons verzekerd. In veel gevallen is het verstandig een evenementenverzekering af te sluiten omdat hiermee dan ook de bezoekers aan uw evenement en andere zaken breder verzekerd zijn.

Lees meer
Wapenverlof

Als je bij je wedstrijd werkt met een starter (startschot), heb je daarvoor een wapenverlof nodig. Voor het aanvragen van (een verlenging van) een wapenverlof heb je een verklaring van de bond nodig. Hierin wordt verklaard dat je voor het uitoefenen van de functie van starter een wapenverlof nodig hebt. Deze verklaring is op te vragen bij de afdeling wedstrijdsport.

Lees meer
Geluids- en lichtoverlast

Hieronder staan regels die van toepassing zijn op geluids- en lichtoverlast.

Lees meer
Gehoorbescherming

Vanuit de arbowetgeving heeft een werkgever de verantwoordelijkheid om haar werknemers deugdelijke beschermende middelen te bieden indien de werknemer geregeld aan tonen boven 80 decibel blootstaat. Vanaf 80 dB(A) geldt de grens van gevaar op lawaaislechthorendheid. In dit opzicht gelden naast de Atletiekunie ook de aangesloten verenigingen als werkgever. Voor een BWO zijn dit dus de verenigingen en bij een CWO of NWO de Atletiekunie.

Lees meer
Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld voor organisatoren van een baanevenement. Dit kan elk baanevenement zijn. Bij het organiseren van jouw wedstrijd is het van belang om vooraf alle zaken goed te regelen. Het opstellen en gebruiken van algemene voorwaarden kan daar ook bij horen.

Lees meer
Aanvragen World Rankings Competition label - baanwedstrijden

World Athletics (WA) houdt de WA Global Calendar bij van alle wedstrijden die een World Athletics label toegekend hebben gekregen. Een label betekent dat atleten ranking punten kunnen verdienen op deze wedstrijden. Atleten die zich willen kwalificeren voor internationale toernooien kunnen dit alleen doen op wedstrijden met een label van WA. Ook Wereld- en Europese records worden alleen toegekend op World Rankings Competition wedstrijden.

Lees meer