Veiligheid

Randvoorwaarden voor veilig werken tijdens een wedstrijd zijn hier te vinden. Daarnaast komt bij het organiseren van langeafstand lopen een aantal specifieke veiligheids- en sportmedische aspecten kijken.

  • De organisatie is verantwoordelijk voor de veiligheid van de deelnemers. Om deze veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen, dienen er specifieke eisen gesteld te worden aan de veiligheid van het parcours, de drankposten en het (para-)medisch personeel en medische voorzieningen.
  • In uitzonderlijke gevallen qua temperatuur dan wel qua luchtverontreiniging, geeft de medische commissie van de Atletiekunie de sterke aanbeveling om de langeafstand loop qua aanvangstijdstip te verschuiven dan wel af te gelasten.
  • Atleten moeten erop attent gemaakt worden dat zij er zelf voor verantwoordelijk zijn dat zij (sport-)medisch gezien fit aan de start verschijnen.
  • Door de organisatie daartoe aangewezen (para-)medisch personeel heeft het recht iemand uit de wedstrijd te halen.
  • AED's zijn bijna niet meer weg te denken bij grote evenementen. Het huren van AED's is mogelijk door te mailen naar wedstrijdsport.

De werkgroep evenementenzorg heeft een veldnorm opgesteld met randvoorwaarden om deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers goed te kunnen voorzien in (medische) zorg tijdens jouw evenement. Gemeentes kunnen deze veldnorm als richtlijn aanhouden voor het verlenen van een vergunning. De veldnorm is hier te downloaden (febr. 2022). Naast de uitgebreide veldnorm is er een speciale richtlijn voor duursport en hardlopen. Onderdelen hiervan zijn twee verschillende werkwijzen voor koelen bij oververhittingsverschijnselen.

In samenwerking met het UMC Radboud, Le Champion, Stichting Zevenheuvelenloop en GGD Nederland heeft de Atletiekunie een video gemaakt over de risico's die hardlopen bij hoge temperaturen met zich meebrengt. Deel deze animatie met je achterban. Zo zorgen we er samen voor dat zoveel mogelijk hardlopers op de hoogte zijn van dit belangrijke thema hitteproblematiek. En zo zorgen we er ook samen voor dat deelnemers verantwoord en goed voorbereid kunnen deelnemen aan een evenement.

Downloads

Medische aspecten langafstand lopen Download
Voorbeeld Veiligheidsplan Download
Opzetten calamiteitenplan Download
Handreiking Evenementenveiligheid GGD GHOR Download
AED's

Gebleken is dat de drempel om te starten met hardlopen steeds lager is komen te liggen. Hardlopen is een erkend middel om gezond en fit door het leven te gaan. Eén risico waar tot voor kort vaak de eerste hulp te laat kwam is de acute hartstilstand. Gebleken is dat binnen enkele minuten adequate hulp het leven kan redden.

Lees meer