Kandidaatstelling

Op dit moment staat de kandidaatstelling voor de NKs 2024, 2025 en 2026 nog niet open. Deze zal in Q4 van 2023 weer open worden gesteld voor meerdere NKs, zowel op de baan als op de weg.

Afhankelijk van het type evenement zijn er vereisten om een NK te organiseren. Hiervoor zijn bidformulieren per NK opgesteld om je kandidaatstelling te ondersteunen. Deze downloadbare bidformulieren vind je hieronder. In de bidformulieren staan de criteria waaraan een organisatie moet voldoen voor haar kandidaatstelling.

Voor meer informatie en vragen kun je richten tot ons NK projectteam. .

Voordelen van het organiseren van een NK:

  • Enthousiasme binnen de club/organisatie voor vrijwilligersfuncties, ook op lange termijn
  • Nationale wedstrijd officials worden toegewezen
  • Het geeft de club/organisatie extra bekendheid in de regio, wat kan leiden tot ledengroei
  • Het versterkt de relatie tussen de club/organisatie en de gemeente
  • Organisatorische en facilitaire ondersteuning vanuit de Atletiekunie

Nederlandse baan/indoorkampioenschappen

Een overzicht van de bidformulieren:

De volgende kampioenschappen zijn in 2024, als onderdeel van een meerjarige overeenkomst, al toegewezen.