Reglementen

Vorige

Wedstrijdreglement

Wedstrijdbepalingen competitie

De regels van de competitie zijn terug te vinden in aparte bepalingen. De wedstrijdbepalingen voor de competitie en de omrekentabel die wordt toegepast bij de masters competitie, tref je hieronder aan.

*Er kunnen geen rechten worden ontleend bij het gebruik van deze tabel. Onder voorbehoud van type- en rekenfouten.
 

Het wedstrijdreglement doorgelicht

Het wedsttrijdreglement is soms lastig te doorgronden. Hoe interpreteer je een regel en wat is de intentie? De Werkgroep Wedstrijdreglement geeft een toelichting op verschillende topics

Instructievideo's

Wij hebben een eigen YouTube kanaal waar video's te vinden zijn die delen van het reglement uitleggen.
 

Internationale reglementen en regelgevingen

Vanuit World Athletics zijn diverse reglementen en regelgevingen opgesteld. Deze zijn terug te vinden op de website van World Athletics.