Reglementen

Vorige

Wedstrijdreglement

Het Wedstrijdreglement 2018-2019 en de Richtlijnen en Speerpunten zijn in gedrukte vorm te bestellen. Dit kan door een mail te sturen naar wedstrijdsport@atletiekunie.nl. Vermeld in de mail duidelijk je naam, adresgegvens en natuurlijk het aantal reglementen. Het wedstrijdreglement kost € 12,50 per stuk en Richtlijnen en Speerpunten € 5,00 per stuk en kun je bestellen door overmaking van dit bedrag op NL64INGB0673266362 t.n.v. de Atletiekunie, o.v.v. <lidnummer> en <aantal wedstrijdreglementen / richtlijnen en speerpunten>. Na ontvangst van je betaling wordt jouw bestelling verwerkt en binnen enkele dagen verzonden.

Competitiereglement

De regels van de competitie zijn terug te vinden in een apart reglement (voorheen Hoofdstuk 9 van het Wedstrijdreglement). Het Competitiereglement en de omrekentabel die wordt toegepast bij de masters competitie, tref je hieronder aan.

*Er kunnen geen rechten worden ontleend bij het gebruik van deze tabel. Onder voorbehoud van type- en rekenfouten.

Instructievideo's

Wij hebben een eigen YouTube kanaal waar video's te vinden zijn die delen van het reglement uitleggen.

Internationale reglementen en regelgevingen

Vanuit de IAAF zijn diverse reglementen en regelgevingen opgesteld. Deze zijn terug te vinden op de website van de IAAF.