AED's

Gebleken is dat de drempel om te starten met hardlopen steeds lager is komen te liggen. Hardlopen is een erkend middel om gezond en fit door het leven te gaan. Eén risico waar tot voor kort vaak de eerste hulp te laat kwam is de acute hartstilstand. Gebleken is dat binnen enkele minuten adequate hulp het leven kan redden.

Met de distributie van de AED’s kunnen langs het parcours AED’s gestationeerd worden, waarmee de risico's op overlijden ten gevolge van hartstilstand tijdens het evenement drastisch wordt beperkt. Daarbij kan door adequate AED bediening en reanimatie de kwaliteit van leven van de getroffene betere perspectieven worden gegeven.

Via de Hartstichting en/of gemeentelijke hulpdiensten zijn geschoolde vrijwilligers beschikbaar voor eventuele bediening. Een scholing via Procardio voor eigen vrijwilligers behoort tot de mogelijkheden.

Samenwerking met PROM’ES

De Atletiekunie biedt de mogelijkheid om AED’s (ofwel de Automatische Externe Defibrillator) in te zetten bij loopevenementen. Een AED is een draagbaar apparaat dat via gesproken opdrachten helpt bij het reanimeren.
Wederom willen we graag deze mogelijkheid aanbieden aan alle loopevenementen (zowel aangesloten als niet aangesloten bij de Atletiekunie) die AED’s willen huren of zelf tot de aanschaf van een AED over willen gaan. Vanaf 1 januari 2013 is de Atletiekunie een samenwerking met PROM’ES gestart op het gebied van atletiekmaterialen (eventsupplies en rentals) Hierdoor blijven de AED’s in eigendom van de Atletiekunie maar vindt de gehele afhandeling van planning, verhuur en facturatie via PROM’ES plaats.

Tarief voor huren AED’s

Indien je belangstelling hebt voor het huren van AED’s kun je dit kenbaar maken door dit digitale aanvraagformulier in te vullen.

Tarieven aangesloten organisaties (genoemde bedragen zijn een pakketprijs, excl. BTW en verzendkosten)

  • Pakket A: 1 t/m 5 AED's: €95,-
  • Pakket B: 6 t/m 10 AED's: €130,-
  • Pakket C: 11 t/m 15 AED's: €190,-

Tarieven niet-aangesloten organisaties (genoemde bedragen zijn een pakketprijs, excl. BTW en verzendkosten)

  • Pakket A: 1 t/m 5 AED's: €180,-
  • Pakket B: 6 t/m 10 AED's: €270,-
  • Pakket C: 11 t/m 15 AED's: €320,-

Bij het gebruik van een cassette wordt €50,- (excl. BTW) in rekening gebracht.

Bij annulering van de bestelde AED’s worden kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 2 maanden voordat het loopevenement plaatsvindt, bedragen de annuleringskosten 50% van het totaal bedrag (inclusief BTW).

Downloads

Algemene voorwaarden verhuur AED Prom'es Download

Aanschaf AED voor je vereniging

Voor het aanschaffen van een AED voor je vereniging kun je onze deal met AED solutions bekijken op deze pagina.