Handleidingen

Voor de organisatie van een loopevenement is het belangrijk om een goed uitgewerkt draaiboek te hebben. Daarnaast is een planning en taakverdeling een belangrijke leidraad voor het organisatorisch goed structureren van je organisatie.

Naast het hebben van een draaiboek is het voor jou als organisatie ook belangrijk na te denken over je calamiteitenplan en worst-case scenario's.

Financiën

Om een overzicht te krijgen van de verwachte opbrengsten en kosten kan deze begroting als uitgangspunt gebruikt worden. Deze begroting gaat uit van een evenement met 1.500 deelnemers.

Vrijwilligersvergoeding

Een organisatie is niet verplicht om vrijwilligers een onkosten- of reiskostenvergoeding oftewel een vrijwilligersvergoeding te geven. Wel hanteren veel vrijwilligersorganisaties het principe dat vrijwilligers zelf geen kosten voor het vrijwilligerswerk hoeven te maken. Meer informatie over de vrijwilligersvergoeding vind je hier.

Prijzen en herinneringen

Als een officiële Atletiekuniewedstrijd onderdeel uitmaakt van het loopevenement dan dienen de deelnemers vooraf geïnformeerd te zijn over het prijzenpakket. De organisatie bepaalt zelf de hoeveelheid en de waarde/hoogte van de prijzen. Officiële Atletiekuniewedstrijden hanteren dezelfde geldprijzen voor mannen als vrouwen.

Ben je nog op zoek naar een leverancier van prijzen of herinneringen voor je evenement? Prom'es kan je helpen aan een leuke herinnering of andere benodigdheden.

Vragen

Mail naar evenementen.