Deelname jongeren bij hardloopevenementen

Regelmatig krijgt de Atletiekunie vragen over deelname van jongeren aan langere afstanden bij hardloopevenementen. Verenigingen, evenementorganisaties, scholen en ouders willen weten wat de gevolgen zijn voor kinderen die op ‘jonge leeftijd' ‘lange afstanden' lopen en ook aan hardloopevenementen meedoen. Uit loopsportonderzoek van het Pim Mulier Instituut (2013) blijkt dat 50% van de nieuwe lopers bij evenementen tieners en twintigers zijn. Dat wil zeggen: de loopsport is aan het verjongen. De aanbieders van loopsport (atletiekverenigingen, loopgroepen, loopevenementen) zullen op deze nieuwe impuls moeten anticiperen.

‘Jonge leeftijd' is evenals ‘lange afstand' een rekbaar begrip, waarbij nog weinig duidelijk wordt over belasting (tempo, duur, ondergrond, schoenen) en belastbaarheid (aanleg, fysieke fitheid, loopstijl en looptechniek).

Voors en tegens

Uit onderzoeken blijkt dat de hartlongcapaciteit van kinderen voor de puberteit van nature geen beletsels vormen tot duursporten zoals hardlopen. Integendeel, hun fitheid zal vergroten bij aerobe duurtraining. Dit past in het patroon van een gezonde leefstijl en verdient juist navolging, mits het gedoseerd en dus verantwoord gebeurt. Onder invloed van fysieke veranderingsprocessen in de puberteit neemt deze natuurlijke fitheid snel af, vooral als die niet wordt onderhouden.

Minder positief is het verhoogde risico op klachten aan gewrichten en pezen. Onder vermoeidheid doorlopen, dagelijks eenzijdige duurlopen en elke week een wegwedstrijd kunnen overbelasting in de hand werken en goede intenties in de kiem smoren. Dit geldt met name wanneer er sprake is van groeiperiodes, zeker in de puberteit. Vermindering of zelfs tijdelijk stoppen van hardlopen is dan aan te bevelen.

Samenvattend: hardlopen en deelname aan loopevenementen op jonge leeftijd is verantwoord, mits:

  • de trainingsopbouw gedoseerd en gevarieerd is, waarbij het accent vooral ligt op plezierbeleving en niet zo zeer op winnen;
  • de atleet niet wekelijks meedoet aan een loopevenement. Prijzenlopers in de jeugd zien we helaas zelden terug op het podium als senior;
  • organisatoren van loopevenementen de geadviseerde afstanden per leeftijdscategorie aanhouden en naleven (zie de tabel hieronder).

Klik hier voor de actuele leeftijdsindeling.

Loopevenementen

Afstand Minimale leeftijd Categorie

tot 3 km

vanaf 10 jaar

-

tot 5 km

vanaf 12 jaar

Jongens/Meisjes U14

tot 10 km

vanaf 14 jaar

Jongens/Meisjes U16

tot 10 EM

vanaf 16 jaar

Jongens/Meisjes U18

tot 21.1 km

vanaf 18 jaar

Jongens/Meisjes U20

tot 42.195 km

vanaf 18 jaar

Jongens/Meisjes U20

Cross evenementen

Afstand Minimale leeftijd Categorie

tot 1,5 km

vanaf 12 jaar

Meisjes U14

tot 2 km

Jongens vanaf 12 jaar / Meisjes vanaf 14 jaar

Jongens U14 / Meisjes U16

tot 4 km

Jongens vanaf 14 jaar / Meisjes vanaf 16 jaar

Jongens U16 / Meisjes U18

tot 5 km

Jongens vanaf 16 jaar / Meisjes vanaf 18 jaar

Jongens U18 / Meisjes U20

tot 7 km

Jongens vanaf 18 jaar

Jongens U20

Berglopen

vanaf 18 jaar

Jongens / Meisjes U20