Voorwaarden, verzekeringen en vergunningen

Bij het organiseren van jouw evenement of wedstrijd is het belangrijk om vooraf alles goed geregeld te hebben. Voorwaarden, verzekeringen en vergunningen zijn essentieel om vooraf over na te denken en vast te leggen.

Algemene voorwaarden

Door het gebruik van algemene vooraarden kun je jouw deelnemers informeren over deze voorwaarden, zodat het geschillen kan voorkomen. Onderstaande algemene voorwaarden kunnen door aangesloten clubs en evenementorganisaties van de Atletiekunie gebruikt worden. Artikel 2 kan per evenement afwijken in haar deelname voorwaarden.

Downloads

Algemene Voorwaarden loopevenementen Download

Verzekeringen

Meer informatie over verzekeringen vind je op deze pagina.
Hier kun je ook lezen dat als je organisatie lid is van de Atletiekunie verschillende verzekeringen al automatisch geregeld zijn. Dit is een van de voordelen van lidmaatschap van de Atletiekunie. Wil je meer informatie over buitgewoonlidmaatschap of je ook aansluiten? Kijk dan hier.

Vergunningen

Wanneer je een evenement organiseert, moet je hiervoor één of meerdere vergunningen aanvragen. Veel informatie hierover staat ook op onze pagina over verzekeringen en vergunning baan wedstrijden.
Voor weg- en crosswedstrijden komt daar vaak nog meer bij kijken omdat je gebruik maakt van openbare ruimte of terrein van landeigenaren. Steeds meer landeigenaren vragen om een vergunning of vergoeding voor het organiseren van hardloopevenementen in hun gebied. Als organisaties kun je hierdoor voor extra uitdagingen en kosten komen te staan. Goed dus om dit in de voorbereiding van je evenement mee te nemen.

Omgevingswet

De omgevingswet is op 1 januari 2024 ingegaan en gaat over de ruimte waarin wij wonen, werken en ontspannen. Een vergunning aanvragen of een melding doen loopt via het digitale omgevingsloket. Hier kan je ook een check doen of een vergunning of melding nodig is voor het natuurgebied waar jij (dichtbij) organiseert. Ook vergunningen van evenementen die niet in de natuur georganiseerd worden, lopen via deze digitale weg.

Natura2000

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden. Een loopevenement in of nabij een Natura2000-gebied kent een vergunningsplicht. Onderdeel van deze vergunning is een berekening van de stikstofuitstoot van je evenement. Dit kan met de AERIUS Calculator.

Belangenbehartiging via Platform Buitensport

De Atletiekunie en 7 andere sportbonden die gebruik maken van de openbare ruimte hebben zich verenigd in Platform Buitensport. Hierin worden gezamenlijke uitdagingen besproken en samen met NOC*NSF wordt natuurlijk ook gewerkt aan oplossingen.
Belangrijke zaken waar de afgelopen jaren stappen in zijn gezet:

  • de positie van sporten in de openbare ruimte in de bestaande infrastructuur;
  • het contact met grondeigenaren zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Er is met name hard gewerkt aan de basis, om van daaruit concrete afspraken te maken over bijvoorbeeld de toegang tot natuurgebieden en de regeldruk. NOC*NSF voert momenteel onderzoek uit naar de mogelijkheden om evenementenorganisaties te ontzorgen op het gebied van regeldruk. Heb je een specifieke uitdaging die je graag onder de aandacht wil brengen? Neem dan contact op met [email protected]

Meer informatie

Omgevingswet (uitleg)

Omgevingsloket (check of je een vergunning nodig hebt)

Aurius calculator stikstofuitstoot

Natura2000

Evenement in gebied Natuurmonumenten

Evenement in gebied Staatsbosbeheer