Basis Baanatletiektrainer 3

BBAT3
Vorige

De opleiding Basis Baanatletiektrainer 3 is een opleiding van zeven workshops met aanvullende opdrachten die in de eigen trainerspraktijk worden uitgevoerd. De opleiding heeft tot doel zelfstandige trainers op te leiden. De nadruk van de opleiding ligt op het training geven en het coachen van atleten. De opleiding is bedoeld voor trainers met atletiekervaring die zelfstandig op een verantwoorde wijze een groep atleten (pupillen, junioren of senioren) training willen geven en/of door willen stromen naar de opleiding Atletiek- en Looptrainer 4 om met prestatiegerichte atleten aan de slag te gaan.

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvangt de cursist het diploma Basis Baanatletiektrainer 3 van de Atletiekunie.

Voor wie?

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding dient de cursist voldoende ervaring te hebben met het assisteren bij  trainingen en/of het geven van trainingen op het gebied van de baanatletiek. De Atletiekunie adviseert dat de cursist:

  • minimaal 18 jaar of ouder is, omdat cursisten zelfstandig met groepen atleten aan de slag gaan;
  • in de gelegenheid is tijdens de opleiding minimaal één keer per week (delen van) trainingen te verzorgen aan atleten;
  • verantwoordelijkheidsgevoel heeft en zelfstandig kan werken;

Voor meer informatie over de opleiding kun je de informatiefolder downloaden.

De visie op opleidingen van de Atletiekunie is omschreven in het visiestuk.

Praktijkbegeleider

De cursist moet zelf een praktijkbegeleider bereid vinden om hem/haar te begeleiden tijdens de opleiding. De praktijkbegeleider wordt bij inschrijving voor de opleiding opgegeven. Meer informatie over praktijkbegeleiding.

Kosten

De kosten voor het volgen van deze opleiding (inclusief verplichte PvB's) bedragen € 675,- (ledentarief) en € 1012,50 (niet-leden tarief). Onder leden van de Atletiekunie verstaan we leden via atletiekverenigingen of loopgroepen die aangesloten zijn bij de Atletiekunie. Het moment van inschrijven bepaalt of je voor het ledentarief in aanmerking komt.

De betaling vindt plaats bij doorgang van de opleiding en je ontvangt op dat moment de iDEAL betaallink om de deelnemersbijdrage te betalen. Na betaling van de deelnemersbijdrage ontvang je automatisch per mail een factuur.

Aanvullende informatie

De opleiding Basis Baanatletiektrainer 3 wordt op verzoek van verenigingen georganiseerd. De opleidingen gaan van start in de periode oktober tot en met december.

Alle niveau 3 opleidingen van de Atletiekunie zijn verbonden aan de Kwalificatie Structuur Sport (KSS). Echter, niet alle Proeve(n) van Bekwaamheid (PvB) die verbonden zijn aan de KSS zijn verplicht voor het behalen van het BBAT3 diploma. Een overzicht van de verplichte PvB’s staat hieronder.

Beschrijvingen Proeve(n) van bekwaamheid

Hieronder tref je het toetsplan voor de opleiding aan. Het toetsplan bevat de PvB-beschrijvingen en de voorwaarden voor toetsing. Als laatste tref je informatie aan over de Commissie van Beroep.

Verplichte PvB’s

3.1. Training geven
3.2. Coachen van wedstrijden

Toetsplan BBAT3

Toetsplan BBAT3

Commissie van Beroep

Commissie van Beroep

Heb je interesse in deze opleiding?

De eerstvolgende opleidingen op niveau 3 gaan in het najaar 2022 van start. De inschrijving opent medio 2022. Laat ons via de interesselijst alvast weten dat je interesse hebt in de opleiding. Zodra de nieuwe opleidingsplaatsen bekend zijn, brengen we je op de hoogte. 

Interesselijst

Vragen? Neem contact op met Rita Lemmens.