Bijscholing Trainen van atleten met een verstandelijke beperking

Het is van belang dat je als trainer op de hoogte bent van de kenmerken en belevingswereld van atleten met een verstandelijke beperking en dat je daar op een passende manier mee om gaat. Kenmerkend voor wedstrijden is dat ze vaak minder voorspelbaar en overzichtelijk zijn. Voor atleten met een verstandelijke handicap kan dit verwarrend zijn. Als trainer is het jouw taak om op passende wijze te communiceren, zaken te concretiseren en daar waar nodig en mogelijk structuur te bieden.

Wat leer je in deze bijscholing?

Na het volgen van deze bijscholing:

  • Heb je inzicht in kenmerken en belevingswereld van atleten met een verstandelijke handicap.
  • Kun je je eigen visie op atleten met een verstandelijke beperking verwoorden.
  • Weet je op basis van inzicht in de doelgroep hoe atleten te begeleiden.
  • Kun je op basis van inzicht in de doelgroep de training afstemmen op de atleten (niveau 3) of als assistent bij de training (niveau 2).
  • Ken je wedstrijdmogelijkheden voor atleten met een verstandelijke handicap.

Hoe ziet het programma eruit?

3 uur (alleen theorie).

Het totale programma is flexibel uit te voeren in zowel een dagdeel of in een avond. De bijscholing bestaat alleen uit een theoriegedeelte en duurt ongeveer drie uur.

Voor wie?

  • Trainers die momenteel een basis atletiektrainer 3 volgen of gaan volgen;
  • Gediplomeerde atletiektrainers op niveau 3;
  • Trainers zonder diploma die wel ervaring hebben met het geven van lessen en trainingen aan atleten met een verstandelijke handicap.

Kosten en licentiepunten

€ 15 per persoon, voor leden van de Atletiekunie* met een geldige trainerslicentie;
€ 20 per persoon, voor leden van de Atletiekunie*;
€ 30 per persoon, voor niet-leden.
Het moment van inschrijving bepaalt voor welk tarief je in aanmerking komt.
*Onder leden van de Atletiekunie verstaan we leden via de verenigingen en aangesloten loopgroepen.

De betaling (alleen mogelijk via iDEAL) vindt plaats bij doorgang van de bijscholing en je ontvangt op dat moment de link om de deelnemersbijdrage te betalen.

Deelname aan deze bijscholing levert 2 licentiepunten op niveau 3 op voor licentiehouders voor het hele programma (circa 3 uur).

Voor het complete opleidingsaanbod klik hier. Heb je vragen over de bijscholing "trainen van atleten met een verstandelijke beperking"? Mail Monique Wieskamp.