Bijscholingen aangepaste atletiek

We hebben twee bijscholingen ontwikkeld voor trainers die atleten met een beperking in hun groep hebben.

Bijscholing Frame Running

Tijdens deze bijscholing krijg je inzicht in de doelgroep en jezelf als trainer. Je leert hoe je het beste een training kunt afstemmen op jouw atleten en je krijgt alles te horen over de Frame Runner. De cursus heeft een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Lees meer
Bijscholing Trainen van atleten met een verstandelijke beperking

Het is van belang dat je als trainer op de hoogte bent van de kenmerken en belevingswereld van atleten met een verstandelijke beperking en dat je daar op een passende manier mee om gaat. Kenmerkend voor wedstrijden is dat ze vaak minder voorspelbaar en overzichtelijk zijn. Voor atleten met een verstandelijke handicap kan dit verwarrend zijn. Als trainer is het jouw taak om op passende wijze te communiceren, zaken te concretiseren en daar waar nodig en mogelijk structuur te bieden.

Lees meer