Bijscholing Jurylid Algemeen

Ben jij lid van een atletiekvereniging en wil je je inschrijven voor een bijscholing Jurylid Algemeen? Kijk dan in dit overzicht en schrijf je meteen in.

Ben jij jurycoördinator en wil je de bijscholing Jurylid Algemeen aanvragen voor jouw vereniging? Bij voldoende interesse kan een vereniging de bijscholing zelf organiseren. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Dien het aanvraagformulier uiterlijk 4 weken voor aanvang van de bijscholingsdag in.

Opleider

De vereniging zorgt voor een opleider die voldoet aan één van de volgende eisen: hij/zij is (voormalig) CWO of NWO (niv 2 of 3), is opleider bij de Atletiekunie, is een BWO scheidsrechter of wedstrijdleider en heeft privé of beroepsmatig ervaring met het verzorgen van cursussen.


Is er binnen de vereniging niemand is die aan deze eisen voldoet? Neem dan contact op met Romy Stokkingreef van de afdeling breedtesport. Hij helpt bij het vinden van een geschikte opleider. In dit geval is de vereniging verantwoordelijk voor de vergoeding van de reiskosten.

Aanvraagprocedure bijscholing

  • De bijscholing kan intern voor leden georganiseerd worden of opengesteld worden voor leden van andere verenigingen. In beide gevallen komt de cursus online op de website. Is de cursus alleen bedoeld voor eigen leden dan staat dit vermeld onder het kopje "informatie".
  • Geïnteresseerden schrijven zich rechtstreeks in via de inschrijflink. Let op: bij inschrijving moet je in het bezit zijn van een geldig Atletiekunie-lidnummer.
  • De opleider ontvangt voorafgaand aan de bijscholing per post voor iedere deelnemer een exemplaar van het boekje "Richtlijnen en speerpunten".
  • De opleider stuurt de presentielijst binnen een week na de bijscholingsdag naar Tom Froon. Hij zorgt ervoor dat de cursisten hun juryaantekening krijgen.