Opleiding tot zelfstandig trainer - niveau 3

De opleiding basistrainer (of zelfstandig trainer) op niveau 3 is een opleiding die bestaat uit een aantal workshops en aanvullende opdrachten die in de eigen trainerspraktijk worden uitgevoerd. De opleiding heeft tot doel zelfstandige trainers op te leiden. De nadruk van de opleiding ligt op het training geven aan atleten. De opleiding is bedoeld voor trainers met ervaring die zelfstandig op een verantwoorde wijze een groep atleten training willen geven en/of door willen stromen naar de opleiding atletiek- en looptrainer op niveau 4 om met prestatiegerichte atleten aan de slag te gaan.

Voor wie?

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding dient de cursist voldoende ervaring te hebben met het assisteren bij trainingen en/of het geven van trainingen. De Atletiekunie adviseert dat de cursist:

 • minimaal 18 jaar of ouder is, omdat cursisten zelfstandig met groepen atleten aan de slag gaan;
 • in de gelegenheid is tijdens de opleiding minimaal 1 keer per week (delen van) trainingen te verzorgen aan atleten;
 • verantwoordelijkheidsgevoel heeft en zelfstandig kan werken;
 • computervaardig is.

De visie op opleidingen van de Atletiekunie is omschreven in dit visiestuk.

Opleider trainersopleidingen resized BSR Agency / Dirk Jan van Dijk

Baan of Lopen?

We hebben twee verschillende cursussen op niveau 3 ontwikkeld:

 • Basis Looptrainer 3 (BLT3)
 • Basis Baanatletiektrainer 3 (BBAT3)

Onder de uitklapmenu's vind je meer informatie over beide opleidingen.

Basis Baanatletiektrainer 3 (BBAT3)

In deze opleiding komen alle onderdelen (lopen, werpen en springen) integraal aan bod. Uitgebreide informatie over deze opleiding vind je in de informatiefolder.

De opleiding Basis Baanatletiektrainer 3 is vernieuwd! De vernieuwde opleiding is opgebouwd rondom vijf leeruitkomsten, die jij als deelnemer na je leertraject moet aantonen. Wanneer je dat doet en in welke volgorde bepaal je grotendeels zelf. Het gaat om de volgende leeruitkomsten:

 1. Analyseren en Plannen
 2. Voorbereiden, verzorgen en evalueren van trainingen
 3. Begeleiden van atleten tijdens wedstrijden/evenementen
 4. Organiseren en begeleiden van activiteiten
 5. Formuleren van persoonlijke visie en ontwikkelmogelijkheden

Jij staat aan het roer
Jij voert de regie over je eigen leerproces. Hierbij word je geholpen door een leercoach die optreedt als ‘coach van leerprocessen’ en die je ondersteunt bij het formuleren van leerbehoeften door het stellen van kritische (reflectie)vragen. Je leercoach stelt leeractiviteiten voor en geeft feedback op je uitwerking van de verschillende leeractiviteiten. Verreweg het meeste leer je door actief te zijn in de praktijk van je vereniging! Daar probeer je zaken uit, ga je actief op zoek naar feedback en reflecteer je op je handelen. Uiteraard komt je leercoach een keertje langs om te kijken hoe de dingen daar gaan.

Workshops
In je opleidingstraject worden workshops aangeboden die je leerproces ondersteunen. De workshops duren ongeveer 2½ uur, maar kunnen ook gecombineerd worden tot workshops van 5 uur. De volgende workshops staan op het programma:

 • Opstartbijeenkomst
 • Mijn leertraject
 • Planmatig training geven
 • Veilig sportklimaat
 • Motorisch leren
 • Looponderdelen
 • Springonderdelen
 • Werponderdelen

Online ondersteuning
Een groot deel van de opleiding vindt plaats in de praktijk: tijdens de workshops wordt er geoefend met training geven en je geeft trainingen bij jouw club. Daarnaast ga je in SKILLS, de online leeromgeving van de Atletiekunie, met de achterliggende theorie aan de slag. In SKILLS vind je kennisclips, verwerkingsopdrachten en quizzen om te kijken in hoeverre je de theorie beheerst. Ook kun je uitwerkingen van leeractiviteiten inleveren, zodat je leercoach ze van feedback kan voorzien.

Studiebelasting
De doorlooptijd voor de opleiding is ± 28 weken. De totale studiebelasting voor de opleiding is per deelnemer verschillend, maar houd rekening met 3 à 4 uur per week. Dat betekent een totale studiebelasting van ongeveer 90 tot 120 uur. Hierin zit ook de tijd die deelnemers aan de workshops besteden, dit is zo’n 20 uur in totaal.

Kosten
De betaling vindt plaats bij doorgang van de opleiding en je ontvangt op dat moment de iDEAL betaallink om de deelnemersbijdrage te betalen. Na betaling van de deelnemersbijdrage ontvang je automatisch per mail een factuur. De kosten voor het volgen van deze opleiding bedragen € 700,- (ledentarief) en € 1.062,50 (niet-leden tarief). Onder leden van de Atletiekunie verstaan we leden via atletiekverenigingen of loopgroepen die aangesloten zijn bij de Atletiekunie. Het moment van inschrijven bepaalt of je voor het ledentarief in aanmerking komt.

Basis Looptrainer 3 (BLT3)

Kosten
De betaling vindt plaats bij doorgang van de opleiding en je ontvangt op dat moment de iDEAL betaallink om de deelnemersbijdrage te betalen. Na betaling van de deelnemersbijdrage ontvang je automatisch per mail een factuur.

De kosten voor het volgen van deze opleiding (inclusief verplichte PvB) bedragen € 700,- (ledentarief) en € 1.025,- (niet-leden tarief). Aan de aanvullende PvB 3.2 zijn extra kosten verbonden, te weten € 90,- (ledentarief) en € 135,- (niet-leden tarief). Onder leden van de Atletiekunie verstaan we leden via atletiekverenigingen of loopgroepen die aangesloten zijn bij de Atletiekunie. Het moment van inschrijven bepaalt of je voor het ledentarief in aanmerking komt.

Beschrijvingen Proeve(n) van Bekwaamheid
Verplichte PvB Basis Looptrainer 3:
3.1. Training geven

Aanvullende PvB Basis Looptrainer 3:
3.2. Coachen van wedstrijden (voor doorstroming naar ALT4 is PvB 3.2 wel verplicht)

Hieronder tref je het toetsplan voor de opleiding aan. Het toetsplan bevat de PvB-beschrijvingen en de voorwaarden voor toetsing. Als laatste tref je informatie aan over de Commissie van Beroep.

Praktijkbegeleider
De cursist aan de opleiding BLT3 moet zelf een praktijkbegeleider bereid vinden om de cursist te begeleiden tijdens de opleiding. De praktijkbegeleider dient bij inschrijving voor de opleiding te worden opgegeven. Meer informatie over praktijkbegeleiding.

Heb je interesse in een trainersopleiding op niveau 3?

De opleidingen basistrainer op niveau 3 worden op verzoek van verenigingen georganiseerd. De opleidingen gaan van start in de periode oktober tot en met december. Na het succesvol afronden van de opleiding ontvangt de cursist het diploma Basis Baanatletiektrainer 3 of Basis Looptrainer 3 van de Atletiekunie.

Laat ons via de interesselijst alvast weten dat je interesse hebt in de opleiding. Zodra de nieuwe opleidingslocaties bekend zijn, brengen we je op de hoogte. Wil je jullie clubaccommodatie beschikbaar stellen als opleidingslocatie? Bekijk dan eerst hier of jouw accommodatie de benodigde faciliteiten heeft. Is dat het geval, dan kan je via dit formulier je beschikbaarheid kenbaar maken.

Wil je deelnemen aan een van de opleidingen? Schrijf je hier in via de interesselijst. Vragen? Neem contact op met Lieke Mommersteeg.

Downloads

Informatiefolder Basis Baanatletiektrainer 3 voor deelnemers Download
Toetsplan Basis Baanatletiektrainer 3 Download
Informatiefolder Basis Looptrainer 3 Download
Toetsplan Basis Looptrainer 3 Download
Commissie van beroep Download