Opleiding tot Chef EDM (66)

Wil jij graag doorgroeien bij het jureren van baanatletiekwedstrijden? Dan is de functie Chef EDM (Electronic Distance Measurement) misschien iets voor jou! De Chef EDM kent het wedstrijdreglement en weet hoe het reglement in de praktijk wordt toegepast. Als Chef EDM heb je een coördinerende rol. Je instrueert de EDM-bedieners en zorgt ervoor dat de bedieners snel en accuraat te werk kunnen gaan. Klik hier voor de ingeplande opleidingen.

In de informatiefolder vind je informatie over o.a. de instroomeisen, de opzet, tijdpad en studielast van deze opleiding.

Downloads

Kwalificatieprofiel chef EDM Download
Toetsplan chef EDM Download

Aanvraagprocedure opleiding voor vereniging

Zijn er op jouw vereniging leden geïnteresseerd in het volgen van de opleiding tot Chef EDM? Laat ze dit kenbaar maken via de interesselijst! De interesselijst is de basis voor het inplannen van alle juryopleidingen. Twee keer per jaar inventariseren we de lijst en kijken we waar in het land de meeste behoefte bestaat aan de opleiding. Aan de hand van deze uitkomsten maken we de opleidingsplanning voor het voor- en het najaar.

  • De taakcoördinator gaat vervolgens op zoek naar een geschikte opleidingslocatie (vereniging die zo centraal mogelijk gelegen is voor de geïnteresseerden);
  • De taakcoördinator geeft aan welke voorzieningen er nodig zijn en beoordeelt in overleg of de beoogde locatie hieraan voldoet;
  • De taakcoördinator gaat op zoek naar een docent;
  • In overleg met de docent worden de definitieve opleidingsdagen en -tijden bepaald;
  • De taakcoördinator stuurt uiteindelijk het volledig ingevulde aanvraagformulier naar de Atletiekunie. De opleiding wordt vervolgens op de website gepubliceerd.
  • Als de opleiding online staat, worden de geïnteresseerden hiervan per mail op de hoogte gesteld. De geïnteresseerden krijgen vervolgens ongeveer een week de tijd om zich met voorrang in te schrijven. Uiteraard ontvangen de jurycoördinatoren van clubs uit de regio, ook bericht van de ingeplande opleiding.
  • Daarna staat de inschrijving open voor alle gegadigden;