Bijscholing Looptechniek

Het observeren, analyseren en het bepalen van oefeningen ter verbetering van de looptechniek staat centraal. Het theoretische deel van de bijscholing gaat over motorisch leren en het bespreken van looptechniek. Het praktijkgedeelte bestaat uit het observeren en analyseren van de looptechniek. Je eigen looptechniek/stijl wordt gefilmd zodat je een analyse kunt maken van de diverse looptechnieken en loopstijlen.

Wat leer je in deze bijscholing?

Na het volgen van deze bijscholing kan je

  • looptechniek observeren en analyseren;
  • de kennis over principes van motorisch leren toepassen in de praktijk;
  • Een keuze maken in looptechnische oefenvormen met als doel het verbeteren van de effectiviteit van de individuele loopbeweging.

Voor wie?

De bijscholing is gebaseerd op trainersopleiding niveau 2, 3 en 4 waarin voorkennis wordt gevraagd van trainingsleer, doel van loopscholing in het algemeen en motorisch leren.

Hoe ziet het programma eruit?

Deel 1* (ca 3 uur):
30 minuten Verkenning van de doelgroep (voorstellen/leerwensen)
90 minuten Theorie motorisch leren
45 minuten Observeren, analyseren en bespreken van looptechniek met behulp van een filmpje

Deel 2* (ca 3 uur):
30 minuten Video opname looptechniek deelnemers (vrijwillig)
60 minuten Praktijk oefenvormen
60 minuten Bespreken video opnamen van de deelnemers
15 minuten Afsluiting

* Trek je sportkleding aan!

Het totale programma is flexibel uit te voeren in zowel een hele dag of in twee dagdelen/avonden.

Kosten en licentiepunten

€ 30 per persoon, voor leden van de Atletiekunie* met een geldige trainerslicentie
€ 40 per persoon, voor leden van de Atletiekunie*
€ 60 per persoon, voor niet leden
Het moment van inschrijving bepaalt voor welk tarief je in aanmerking komt.
*Onder leden van de Atletiekunie verstaan we leden via de verenigingen en aangesloten loopgroepen.

De betaling (alleen mogelijk via iDEAL) vindt plaats bij doorgang van de bijscholing en je ontvangt op dat moment de link om de deelnemersbijdrage te betalen.

Deelname aan deze bijscholing levert 4 licentiepunten op niveau 3 op voor licentiehouders voor hele dag (ca. 6 uur).

Voor het complete opleidingsaanbod klik hier. Heb je vragen over de bijscholing "looptechniek"? Mail Monique Wieskamp.