Opleiding tot Microfonist (80)

De wedstrijd staat op het punt van beginnen en de atleten zijn er klaar voor...

Nu moet het publiek nog van informatie worden voorzien. Dit is hét moment waarop de microfonist, of speaker, in beeld komt!

De microfonist is degene die atletiekwedstrijden en loopevenementen “aan elkaar praat”. Hij of zij houdt het publiek en de deelnemers op de hoogte van het verloop van de wedstrijd en vertelt ook wat over de achtergronden van de atleten en wie de grootste kanshebbers zijn. De microfonist levert een belangrijke bijdrage aan de waarde van de wedstrijd voor het publiek en aan de sfeer tijdens de wedstrijd.

Spreekt jou dit aan? Dan is de functie van Microfonist misschien iets voor jou! Klik hier voor de ingeplande opleidingen.

Jij kent het wedstrijdreglement en weet hoe het reglement in de praktijk wordt toegepast. Je weet het aanwezige publiek te informeren, amuseren en begeleiden tijdens een wedstrijd. Je werkt nauw samen met de wedstrijdleiding en verzorgt de communicatie vanuit de wedstrijdleiding naar alle aanwezigen.

Downloads

Factsheet microfonist Download
Kwalificatieprofiel microfonist Download
Toetsplan microfonist Download

Aanvraagprocedure opleiding voor vereniging

Zijn er op jouw vereniging leden geïnteresseerd in het volgen van de opleiding tot Microfonist? Laat ze dit kenbaar maken via de interesselijst! De interesselijst is de basis voor het inplannen van alle juryopleidingen. Twee keer per jaar inventariseren we de lijst en kijken we waar in het land de meeste behoefte bestaat aan de opleiding. Aan de hand van deze uitkomsten maken we de opleidingsplanning voor het voor- en het najaar.

  • De taakcoördinator gaat vervolgens op zoek naar een geschikte opleidingslocatie (vereniging die zo centraal mogelijk gelegen is voor de geïnteresseerden);
  • De taakcoördinator geeft aan welke voorzieningen er nodig zijn en beoordeelt in overleg of de beoogde locatie hieraan voldoet;
  • De taakcoördinator gaat op zoek naar een docent;
  • In overleg met de docent worden de definitieve opleidingsdagen en -tijden bepaald;
  • De taakcoördinator stuurt uiteindelijk het volledig ingevulde aanvraagformulier naar de Atletiekunie. De opleiding wordt vervolgens op de website gepubliceerd.
  • Als de opleiding online staat, worden de geïnteresseerden hiervan per mail op de hoogte gesteld. De geïnteresseerden krijgen vervolgens ongeveer een week de tijd om zich met voorrang in te schrijven. Uiteraard ontvangen de jurycoördinatoren van clubs uit de regio, ook bericht van de ingeplande opleiding.
  • Daarna staat de inschrijving open voor alle gegadigden;