Leveringsvoorwaarden scholingsactiviteiten Atletiekunie

De Atletiekunie biedt een uitgebreid pakket aan opleiding- en bijscho­lingsacti­vi­teiten aan. Om duidelijkheid te verschaffen aan deelnemers, opleiders en clubs over de betaling van de deelnemersbijdragen voor deze activiteiten, is een aantal regelingen opgesteld.

Leveringsvoorwaarden

Procedure klachtenafhandeling

Klachten over door de Atletiekunie georganiseerde opleidingsactiviteiten of over bij de activiteiten betrokken personen, dienen altijd schriftelijk te worden ingediend, geadresseerd aan de afdeling breedtesport van het bondsbureau. De afdeling breedtesport bevestigt de ontvangst van de klacht per omgaande. Om een zorgvuldige behandeling te garanderen neemt in eerste instantie de portefeuillehouder van de betreffende cursus, in samenspraak met de opleidingsfunctionaris de klacht in behandeling. Wij streven ernaar dat binnen vier weken de klacht is behandeld en een antwoord is verstuurd.