Licentiepunten externe scholing aanvragen

Het is verplicht om het ‘aanvraagformulier toekenning licentiepunten externe scholing’ te gebruiken om licentiepunten aan te vragen. Op deze wijze kunnen we snel en eenduidig vaststellen of de te volgen scholing zinvol is voor een trainer en hoeveel licentiepunten gekoppeld kunnen worden. Zie ook artikel 5.4 van het Licentiereglement.

De aanvraag dient vooraf te worden ingediend. Indien een aanvraag niet vooraf is ingediend dan geldt dat de aanvraag nog in behandeling wordt genomen tot uiterlijk 6 maanden na de scholing.

Je kunt het volledig ingevulde aanvraagformulier mailen naar Lieke Mommersteeg.

Licentiehouders: download het formulier 'toekenning licentiepunten externe scholing voor licentiehouders"

Verenigingen en organisaties: download het formulier 'toekenning licentiepunten externe scholing voor verenigingen en organisaties"