Opleiding tot Junior Official (65)

Ben jij tussen de 12 en 16 jaar, lid van een atletiekvereniging en wil je je inschrijven voor de cursus Junior Official? Laat dit weten via de interesselijst.

Cursus organiseren vereniging

Bij voldoende interesse kan een vereniging deze cursus zelf organiseren. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Dien het aanvraagformulier uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus in.

De Junior Official cursus richt zich speciaal op jeugdleden in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar. Omdat de cursus binnen de vereniging wordt georganiseerd, is er geen sprake van lange reisafstanden. De coördinatie gebeurt door één of twee ervaren juryleden.

Lesmateriaal

De Atletiekunie verstrekt gratis lesmateriaal. Het materiaal bestaat uit opdrachten die je via de computer maakt (je krijgt hiervoor zelf inloggegevens), een paspoort en een t-shirt. Bij aanvang van de cursus krijgen de deelnemers een oranje Atletiekunie-shirt die ze tijdens het jureren dragen. De junior officials zijn op die manier duidelijk herkenbaar op de atletiekbaan aanwezig.

De cursusopzet

Op de eerste bijeenkomst legt de begeleider het project uit. Vervolgens wordt er een begin gemaakt met het eerste onderdeel, bijvoorbeeld 'lopen'. Tijdens twee volgende bijeenkomsten komen ook 'springen' en 'werpen' aan de orde. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de informatie zowel in theorie als in de praktijk op de baan behandeld.

In overleg met de begeleider worden er enkele plaatselijke of regionale wedstrijden vastgesteld waarop de cursisten helpen met jureren. De begeleider helpt de cursisten bij het jureren. Bij het vaststellen van de wedstrijden wordt voor alle junior officials dezelfde wedstrijden gekozen, zodat ze steun hebben aan elkaar. Na afloop van de jurering tekent de begeleider het paspoort af.

Als de drie themabijeenkomsten afgerond zijn en het paspoort vol is, kunnen de cursisten deelnemen aan een afsluitende bijeenkomst onder leiding van een Atletiekunie-juryopleider. Na afloop ontvangt de deelnemer het cursistenboekje behorend bij de cursus Jurylid Algemeen (60). Als de afsluitende cursusavond met goed gevolg is doorlopen en de cursist minimaal 15 jaar is, is de cursus Junior Official afgesloten en is de cursist volwaardig jurylid.