Opleiding tot Starter (30)

Lijkt het jou leuk om als starter aan de slag te gaan bij atletiekwedstrijden? Ben jij minimaal 18 jaar? Heb je een duidelijke stem? Werk jij geconcentreerd? Treed je resoluut op? Straal je rust uit? Ben je niet beïnvloedbaar? Dan is de functie van starter iets voor jou! Klik hier voor de ingeplande opleidingen.

In de informatiefolder vind je informatie over o.a. de instroomeisen, de opzet, het tijdpad en de studielast van deze opleiding.

Ben jij lid van een atletiekvereniging en heb je interesse in deze opleiding? Laat dit weten via de interesselijst.

Downloads

Kwalificatieprofiel starter 2023 Download
Toetsplan starter 2023 Download
Startershandboek Download
Commissie van beroep Download

Aanvraagprocedure opleiding voor vereniging

Zijn er op jouw vereniging leden geïnteresseerd in het volgen van de opleiding tot Starter? Laat ze dit kenbaar maken via de interesselijst! De interesselijst is de basis voor het inplannen van alle juryopleidingen. De Atletiekunie inventariseert de lijst en kijkt waar in het land er hoeveel animo is. Aan de hand van deze gegevens organiseert de Atletiekunie verschillende opleidingen op jaarbasis. Er wordt getracht opleidingen door het hele land te verzorgen.

  • De Atletiekunie gaat vervolgens op zoek naar een geschikte opleidingslocatie (vereniging die zo centraal mogelijk gelegen is voor de geïnteresseerden);
  • De Atletiekunie geeft aan welke voorzieningen er nodig zijn en beoordeelt in overleg of de beoogde locatie hieraan voldoet;
  • De Atletiekunie gaat op zoek naar een docent;
  • In overleg met de docent worden de definitieve opleidingsdagen en -tijden bepaald;
  • De opleiding wordt vervolgens in de Atletiekunie website agenda gepubliceerd.
  • Als de opleiding online staat, worden geïnteresseerden op de interesselijst hiervan per mail op de hoogte gesteld. De geïnteresseerden krijgen vervolgens ongeveer een week de tijd om zich met voorrang in te schrijven. Uiteraard ontvangen de jurycoördinatoren van clubs uit de regio, ook bericht van de ingeplande opleiding.
  • Na een week staat de inschrijving open voor alle gegadigden;

Let op: de deelnemers zijn bij de start van de opleiding minimaal 18 jaar, ze hebben de cursus jurylid algemeen (60) afgerond en zijn lid van de Atletiekunie.