Basis Looptrainer 3

BLT3
Vorige

De opleiding Basis Looptrainer 3 is een opleiding van 6 workshops met aanvullende opdrachten die in de eigen trainerspraktijk worden uitgevoerd. De opleiding heeft tot doel zelfstandige trainers op te leiden. De nadruk van de opleiding ligt op het training geven van atleten. De opleiding is bedoeld voor trainers met loopervaring die zelfstandig op een verantwoorde wijze een groep atleten (junioren of senioren) training willen geven en/of door willen stromen naar de opleiding Atletiek- en Looptrainer 4 om met prestatiegerichte atleten aan de slag te gaan.

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het diploma Basis Looptrainer 3 van de Atletiekunie.

Voor wie?

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding dient de cursist voldoende ervaring te hebben met het assisteren bij  trainingen en/of het geven van trainingen op het gebied van de loopsport. De Atletiekunie adviseert dat de cursist:

  • minimaal 18 jaar of ouder is, omdat cursisten zelfstandig met groepen atleten aan de slag gaan;
  • in de gelegenheid is tijdens de opleiding minimaal 1 keer per week (delen van) trainingen te verzorgen aan atleten;
  • verantwoordelijkheidsgevoel heeft en zelfstandig kan werken;

Voor meer informatie over de opleiding kun je hier de informatiefolder downloaden.

De visie op opleidingen van de Atletiekunie is omschreven in dit visiestuk.

Praktijkbegeleider

De cursist moet zelf een praktijkbegeleider bereid vinden om de cursist te begeleiden tijdens de opleiding. De praktijkbegeleider dient bij inschrijving voor de opleiding te worden opgegeven. Meer informatie over praktijkbegeleiding.

Kosten

De kosten voor het volgen van deze opleiding (inclusief verplichte PvB) bedragen € 650,- (ledentarief) en € 975,- (niet-leden tarief). Aan de aanvullende PvB 3.2 zijn extra kosten verbonden, te weten € 90,- (ledentarief) en € 135,- (niet-leden tarief).Onder leden van de Atletiekunie verstaan we leden via atletiekverenigingen of loopgroepen die aangesloten zijn bij de Atletiekunie. Het moment van inschrijven bepaalt of je voor het ledentarief in aanmerking komt.

De betaling vindt plaats bij doorgang van de opleiding en je ontvangt op dat moment de iDEAL betaallink om de deelnemersbijdrage te betalen. Na betaling van de deelnemersbijdrage ontvang je automatisch per mail een factuur.

Aanvullende informatie

De opleidingen Basis Looptrainer 3 worden op verzoek van verenigingen georganiseerd. De opleidingen gaan van start in de periode oktober tot en met december.

Alle niveau 3 opleidingen van de Atletiekunie zijn verbonden aan de Kwalificatie Structuur Sport (KSS). Echter, niet alle Proeve(n) van Bekwaamheid (PvB) die verbonden zijn aan de KSS zijn verplicht voor het behalen van het BLT3 diploma. Een overzicht van de verplichte en aanvullende PvB staat hieronder.

Beschrijvingen Proeve(n) van bekwaamheid

Hieronder tref je het Toetsplan voor de opleiding aan. Het Toetsplan bevat de PvB-beschrijvingen en de voorwaarden voor toetsing. Als laatste tref je informatie aan over de Commissie van Beroep.

Verplichte PvB

3.1. Training geven

Aanvullende PvB

3.2. Coachen van wedstrijden (voor doorstroming naar PLT4 is PvB 3.2 wel verplicht)

Toetsplan BLT3

Toetsplan BLT3

Commissie van Beroep

Commissie van Beroep

Heb je interesse in deze opleiding?

De eerstvolgende opleidingen op niveau 3 gaan in het najaar 2022 van start. De inschrijving opent medio 2022. Laat ons via de interesselijst alvast weten dat je interesse hebt in de opleiding. Zodra de nieuwe opleidingsplaatsen bekend zijn, brengen we je op de hoogte. 

Interesselijst

Vragen? Neem contact op met Rita Lemmens.