Assistent Baanatletiektrainer 2

ABAT2
Vorige

De cursus Assistent Baanatletiektrainer 2 (ABAT2) is een korte interne cursus van drie workshops van 2,5 uur met aanvullende opdrachten die in de eigen trainerspraktijk kunnen worden uitgevoerd. Een vereniging kan de cursus zelf aanbieden op de eigen accommodatie. Het doel van de cursus is assistenten opleiden die deeltaken van de trainer overnemen om zo de belasting voor de trainer te verminderen.

Let op: als Assistent Baanatletiektrainer 2 sta je niet zelfstandig voor de groep.

Cursisten

Deelnemers zijn minimaal 15 jaar oud. Er zijn verder geen instroomeisen aan deze cursus verbonden. Na afloop ontvang je een certificaat voor het volgen van de ABAT2.

Voorwaarden opleider

Om de kwaliteit van de interne cursussen te waarborgen, heeft de Atletiekunie een aantal eisen opgesteld. Een bevoegde opleider voldoet aan minimaal één van de onderstaande eisen:

  • Gediplomeerd Atletiektrainer niveau 3 of 4  (JAT3, PAT3, AT3, BBAT3, PBAT4)
  • Trainer met kwalificatie PvB 3.1 Training geven
  • Gekwalificeerd Praktijkbegeleider in de Sport
  • Opleider van de Atletiekunie (KSS)

Daarnaast moet de vereniging aangesloten zijn bij de Atletiekunie.

Kosten

De organiseren vereniging ontvangt een totaalfactuur voor aanmaak en verzending van de certificaten, het gebruik van de materialen en registratie bedragen €17,50 per cursist. Eventuele kosten voor de opleider, accommodatie, koffie etc. komen voor rekening van de organiserende vereniging. De organiserende vereniging maakt zelf betalingsafspraken met eventuele deelnemers van andere verenigingen. 

Meer informatie over de ABAT2 vind je in de informatiefolder.

Via het inschrijfformulier meld je jouw vereniging aan. Je kunt het formulier per mail versturen naar Sandra de Jonge. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvang je een bevestiging met blanco deelnemerslijst en de toolkit met het digitale lesmateriaal.

NIEUWE HERZIENE CURSUS ABAT2 MEDIO FEBRUARI 2020
Vanaf medio februari 2020 gaan de bevoegde opleider en de cursisten werken met een e-learning. Het accent komt te liggen op het pedagogisch en didactische deel in plaats van op het technische deel waar voorheen de nadruk op lag. Techniek is ook niet de rol en verantwoordelijkheid van de assistent trainer, maar van de hoofdtrainer. De assistent ondersteunt slechts.
De herziene cursus bestaat uit vijf workshops. Alle workshops zijn opgebouwd uit een uur theorie en 1,5 uur praktijk. De e-learning module 'Sportplezier en Veiligheid, de basis', wordt als basis gebruikt. Iedere workshop maakt de cursist een deel van de e-learning 'Veilig en Vertrouwd Sporten' als huiswerk (ongeveer een half uur per keer). Daarnaast krijgt de cursist ter voorbereiding op een workshop een leertekst. Voorafgaand aan de eerste workshop dient de cursist al met blok een van de e-learning te starten als huiswerk (tijdsduur ca half uur).  
De organiserende vereniging ontvangt een totaalfactuur. Leden van de Atletiekunie betalen €25,00 voor deze cursus. Niet-leden betalen €37,50. 

Voor het complete opleidingsaanbod klik hier. Vragen neem contact op met sandra.dejonge@atletiekunie.nl.