Assistent Baanatletiektrainer 2

ABAT2
Vorige

De opleiding Assistent Baanatletiektrainer 2 (ABAT2) is een interne opleiding van vijf workshops. Een vereniging kan de opleiding zelf aanbieden op de eigen accommodatie.

Let op: als Assistent Baanatletiektrainer 2 sta je niet zelfstandig voor de groep.

Opzet en inhoud

De opleiding Assistent Baanatletiektrainer 2 leidt assistenten op die deeltaken van de trainer overnemen om zo de belasting voor de trainer te verminderen. Deelnemers zijn minimaal 15 jaar oud, verder zijn er geen instroomeisen aan deze opleiding verbonden. Het accent van de opleiding ligt op het pedagogisch en didactische handelen. Techniek is niet de rol en verantwoordelijkheid van de assistent trainer, maar van de hoofdtrainer. De assistent heeft een ondersteunende rol.

De opleiding bestaat uit vijf workshops. Alle workshops zijn opgebouwd uit een uur theorie en 1,5 uur praktijk (totaal van 2,5 uur). Een e-learning in SKILLS wordt als basis gebruikt. Voorafgaand aan iedere workshop maakt de deelnemer een deel van de e-learning als huiswerk (ongeveer een half uur tot een uur per keer). Dit kan bestaan uit het lezen van teksten, het bekijken van video’s en afbeeldingen, het beantwoorden van reflectievragen, het inleveren van opdrachten en het maken van toetsen. Voorafgaand aan de eerste workshop start de deelnemer al met het eerste deel van de e-learning als huiswerk (tijdsduur ca half uur).  

Zorg ervoor dat de workshops elkaar binnen een tijdsbestek van twee  (max drie) weken opvolgen. Dit betekent dat er tussen de startdatum en de einddatum maximaal drie maanden zit. 

Voorwaarden opleider

Om de kwaliteit van de interne opleidingen te waarborgen, heeft de Atletiekunie een aantal eisen opgesteld. Een bevoegde opleider voldoet aan minimaal één van de onderstaande eisen:

  • Gediplomeerd Atletiektrainer niveau 3 of 4  (JAT3, PAT3, AT3, BBAT3, PBAT4)
  • Trainer met kwalificatie PvB 3.1 Training geven
  • Gekwalificeerd Praktijkbegeleider in de Sport
  • Opleider van de Atletiekunie (KSS)

D​e vereniging of loopgroep moet aangesloten zijn bij de Atletiekunie.

Kosten en inschrijven

Voor gebruik van materialen, de e-learning, registratie in Volta en overheadkosten wordt bij de vereniging een bedrag van €25,00 per lid in rekening gebracht. Voor niet-leden bedraagt de deelnemersbijdrage €37,50 per deelnemer. De organiserende vereniging ontvangt een totaalfactuur. De eventuele kosten voor de opleider, accommodatie en koffie komen voor rekening van de organiserende vereniging. De organiserende vereniging maakt zelf betalingsafspraken met eventuele deelnemers van andere verenigingen. Meer informatie over de ABAT2 vind je in de informatiefolder.

We verzoeken je bij het indienen van een aanvraag de optie voor externe deelname goed te keuren. Zo kunnen ook geïnteresseerde deelnemers van verenigingen in de regio aansluiten en kan er een kruisbestuiving plaatsvinden tussen cursisten en dus verenigingen. 

Inschrijfformulier

Let op: dien een aanvraag voor deze opleiding ten minste twee weken voorafgaand aan de startdatum in. Geïnteresseerden hebben voldoende tijd nodig om zichzelf in te schrijven en vervolgens het eerste deel van het huiswerk te doen in SKILLS. De opleider heeft zo ook voldoende tijd zichzelf voor te bereiden op de eerste workshop.

Na inzending van het inschrijfformulier ontvang je een bevestiging van je inzending per mail. Hierin delen we een inschrijflink voor deelnemers en meer informatie voor de opleider. Ook ontvangt de opleider een uitnodiging voor SKILLS per mail (namens de Atletiekunie). In SKILLS vindt de opleider vervolgens een opleidershandleiding, presentaties, een handleiding voor SKILLS, leerteksten van deelnemers en overige documenten.

Wanneer de opleiding is afgerond verzoeken we de opleider een terugkoppelingsdocument retour te sturen, waarin duidelijk wordt of alle ingeschreven deelnemers aanwezig zijn geweest en de opleiding met goed gevolg hebben doorlopen. Met deze terugkoppeling ronden wij de opleiding af.

Alle ingeplande opleidingen vind je in de agenda. Voor vragen kun je contact opnemen met Tom Froon van de afdeling breedtesport.