Opleider Atletiekunie

Goed opgeleide trainers dragen bij aan de vitaliteit van de vereniging. Om trainers goed op te leiden zijn opleiders van belang. De Atletiekunie zoekt voor haar trainersopleidingen opleiders. Voor meer informatie zie de vacature.

Taken opleider Atletiekunie

Je verzorgt samen met een collega opleider een trainersopleiding passend binnen de visie van de Atletiekunie, die leidt tot het behalen van een trainersdiploma binnen de eisen van de Kwalificatie Structuur Sport (KSS 2012). Samen met je collega verzorg je zowel de coaching van de cursist (als leercoach) en geef je de workshops (als Expert).

Wat zijn de taken van de leercoach?

De leercoach begeleidt en stuurt het leerproces (leertraject vanaf start opleiding tot de kwalificatie) van een cursist, door middel van reflectie- en intervisie methodiek. Hij geeft advies over de inhoud van het leertraject op basis van adviesgesprek met de praktijkbegeleider en de cursist, voert reflectiegesprekken en geeft feedback op de opdrachtproducten. Daarnaast organiseert hij een of meerdere intervisiemomenten voor de deelnemer. De rol is proactief, maar de verantwoordelijkheid voor het afronden van de opleiding ligt bij de cursist zelf.

Wat zijn de taken van de expert?

Om kennis en vaardigheden op te doen in het leerproces volgt de cursist workshops. De expert geeft invulling aan de workshop en stemt de stof en oefenvormen af op de leerbehoefte van de groep. Interactie tussen cursisten en de expert is een vereiste.

Opleiden doen we samen!

De Atletiekunie gaat uit van haar opleidingsvisie:

  • Opleidingen worden door steeds wisselende opleiderskoppels verzorgd (leren van elkaar)
  • Opleiders reflecteren met elkaar en collega opleiderskoppel
  • De Atletiekunie ondersteunt de opleiders op basis van hulpvragen
  • Het leerproces staat centraal! (van de cursist en de opleider)
  • Persoonlijke ontwikkeling is het uitgangspunt voor de deelnemer en opleider.
  • De dynamische leercyclus staat centraal.

Hier vind je het declaratieformulier Opleider (inleveren als pdf).