Praktijkbegeleider

In de huidige manier van opleiden gaat de cursist, door het doen van een aantal praktische opdrachten, zoveel mogelijk op de ‘werkplek’ leren. Het geven van training, de voornaamste taak van een trainer, leer je in de praktijk. Tijdens het opleidingsproces begeleidt een leercoach (opleider vanuit de Atletiekunie) en een praktijkbegeleider (begeleider vanuit de eigen vereniging/omgeving) de cursist.

Wie kan als praktijkbegeleider aan de slag?

Een praktijkbegeleider is een ervaren trainer die een cursist begeleidt en de mogelijkheid biedt om in de praktijk te leren. Ben jij lid van de Atletiekunie én in het bezit van een geldige trainerslicentie? Dan voldoe je aan de basisvoorwaarden en kun je als praktijkbegeleider aan de slag.

Downloads

Informatie praktijkbegeleider Download

Declaratie

Praktijkbegeleiders die op de startdag van de opleiding van de cursist in het bezit zijn van het certificaat Praktijkbegeleider in de Sport en dus gekwalificeerd zijn, kunnen voor het begeleiden van een niveau 3 cursist tegen het einde van de opleiding € 80,00 declareren (inclusief reiskosten), via dit declaratieformulier Praktijkbegeleider (inleveren als pdf). Dit geldt uiteraard alleen als je deelnemers begeleidt die een opleiding volgen via de Atletiekunie. Op niveau 4 heeft de 'praktijkbegeleider' geen formele rol en daardoor is het ook niet mogelijk om voor dat niveau een declaratie in te dienen.

Heb je vragen? Neem dan contact op met de afdeling opleidingen.